Ny råstoff-avtale med Borealis

mars 7, 2005, 08:15 CET

Statoil har inngått en 10-årig avtale med Borealis for å levere flytende naturgass (LPG) fra Snøhvit-feltet i Barentshavet til Rafnes-anleggene i Telemark.

Avtalen, som ble undertegnet 3. mars, innebærer at Statoil skal levere om lag 150.000 tonn LPG-miks (blanding av propan og butan) per år fra Snøhvit-anlegget på Melkøya utenfor Hammerfest til Borealis.

LPG-miksen skal fraktes nedkjølt på skip og leveres til etenfabrikken Noretyl, som eies 50 prosent hver av Norsk Hydro og Borealis. Noretyl-anlegget er under utvidelse og kommer i drift senere i år.

– Avtalen styrker Statoil som en langsiktig leverandør av råstoff fra norsk sokkel til norsk petrokjemisk industri. Vi er svært fornøyd med å kunne inngå en så langsiktig kontrakt med en viktig kunde, sier Thor Inge Willumsen, direktør i Oljesalg, handel og forsyning.

– Dette er et veldig godt eksempel på et meget godt samarbeid mellom en olje- og gassprodusent og et petrokjemisk selskap. Begge selskap vinner: Statoil får avsatt LPG fra Snøhvit og Borealis sikrer råstoff som gir vår olefinproduksjon et konkurransemessig fortinn, sier Staffan Lennstrom, konserndirektør for olefiner i Borealis.

Statoil er allerede en betydelig leverandør av råstoff til Borealis sine petrokjemianlegg i Norge. Konsernet har gjennom flere år levert etan fra Kårstø gassprosseseringsanlegg i Rogaland og LPG fra Vestprosess på Mongstad i Nordhordland. Dette er også langsiktige avtaler som bidrar til sikre leveranser av råstoff til Noretyl over mange år.

Anlegget på Kårstø utvides nå slik at det fra 1. oktober 2005 blir i stand til å prosessere gass fra Kristin-feltet i Norskehavet. I den forbindelse utvides også kapasiteten for produksjon av etan med over 50 prosent fra 1. oktober 2005. Dette innebærer økte leveranser av etan til Rafnes.