Økte investeringer på Kristin 

mars 10, 2005, 08:30 CET

Resultatet fra den ordinære oppdateringen av investeringsestimatet for det Statoil-opererte (OSE: STL, NYSE: STO) Kristin-prosjektet i Norskehavet er ferdig. Investeringsestimatet økes med 1,4 milliarder kroner.

Prosjektet har i tillegg besluttet å avsette en ekstraordinær prosjektreserve på 500 millioner kroner fordi det fremdeles er stor usikkerhet knyttet til de fremtidige bore- og kompletteringsarbeidene.

– Kristin har det mest krevende reservoaret som noensinne er utviklet på norsk sokkel. Utfordringene på bore- og reservoarsiden krever helt nye teknologiske løsninger. Det er første gang i historien at det bores fra flyterigg i et slikt krevende reservoar, sier Terje Overvik, konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge.

Nytt investeringsestimat, inklusive de ekstraordinære prosjektreservene, er 20,8 milliarder kroner. Overvik understreker at prosjektet tilfredsstiller Statoils lønnsomhetskrav, og at det skaper nye industrielle muligheter for selskapet.

Kristin-reservoaret er meget komplekst og dypt. Det ligger på mer enn 4500 meter under havbunnen, med flere forkastninger og dårligere strømningsegenskaper enn det som er forutsatt i feltutviklingsplanen. I tillegg har reservoaret et rekordhøyt trykk på 910 bar og temperatur på 170 grader Celsius.

Feltet bygges ut med totalt 12 havbunnsbrønner, hvorav syv vil være lange brønner kombinert med høy vinkel. Boring av lange brønner med høy vinkel har vært nødvendig for å sikre verdiene i reservoaret.

Kristin-plattformen bygges ved Aker Kværners verft på Stord. Den skal forlate verftet denne måneden som planlagt. Plattformen er forventet å være 100 prosent ferdigstilt ved uttauing.

Kostnadsøkningen er primært knyttet til bore- og kompletteringsoperasjoner:

  • Ny informasjon fra de første boringene på Kristin viste at reservoaret hadde dårligere strømningsegenskaper enn tidligere forutsatt. Lisensen besluttet derfor i fjor å bore fem lange høyvinkelbrønner for å få en optimal utvinning av reservene. Nesten horisontale og lengre brønner har økt kompleksiteten. Partnerskapet har i ettertid besluttet å øke antall høyvinkelbrønner med to slik at det nå skal bores syv slike brønner. Bore- og kompletteringsarbeidene vil derfor ta vesentlig lengre tid enn først antatt.
  • Den høye temperaturen i reservoaret har ført til at utstyr som brukes i forbindelse med boreoperasjonene må skiftes ut oftere enn planlagt. Dette har igjen medført forsinkelser.
  • Forsinkelser i leveranser av ventiltrærne fra Kværner Oilfield Products (KOP) har redusert effektiviteten i bore- og kompletteringsoperasjonene.
  • Dårlig vær i vinter førte til en rekke avbrudd i boreoperasjonene og derved ytterligere forsinkelser.

– Utfordringene og usikkerheten knyttet til reservoarforholdene har vært kjent hele tiden og er grundig beskrevet i Plan for utbygging og drift (PUD). Det har vært nødvendig å ta i bruk ny teknologi tidlig, sier Overvik.

Sikkerhet og kvalitet har hele tiden vært styrende for framdriften.

På Haltenbanken er det flere funn og prospekter med tilsvarende reservoarforhold som i Kristin. Utbyggingen av Kristin representerer et teknologisprang som styrker muligheten å utvikle disse reservene.

I PUD er det også beskrevet at Kristin gir mulighet for nye feltutbygginger i området. Målet er å ta en utbyggingsbeslutning for Tyrihans i løpet av året. Tyrihans vil bli koblet opp mot Kristin-plattformen, sier Overvik.

Kristin skal etter planen starte produksjonen 1. oktober 2005.

Rettighetshavere i Kristin er: Statoil (operatør) 41,6 prosent, Petoro (18,9), Norsk Hydro (14), ExxonMobil (10,5), ENI (9) og Total (6).


Kontaktpersoner:

Kristofer Hetland, informasjonssjef, 90 50 19 37 (mobil), 51 99 47 00 (kontor)

Mari Thjømøe, direktør investor relations, 90 77 78 24 (mobil), 51 99 77 90 (kontor)