Planen for Vilje godkjent

mars 18, 2005, 12:15 CET

Planen for utbygging og drift (PUD) av Vilje-feltet i Nordsjøen ble fredag godkjent i statsråd.

Vilje-feltet ligger nord for Heimdal-feltet og skal bygges ut med to brønnrammer på havbunnen. Brønnstrømmen fra feltet transporteres i en ny 19 kilometer lang rørledning til produksjonsskipet på Alvheim-feltet.

– Viljeutbyggingen innebærer økt olje- og gassutvinning fra et område på norsk sokkel hvor det i en årrekke har vært petroleumsaktivitet. Det betyr at Vilje kan gjøre nytte av eksisterende infrastruktur i området. I tillegg er det et godt eksempel på et prosjekt med rask fremdrift fra funn til godkjent utbyggingsplan, sier olje- og energiminister Thorhild Widvey i en pressemelding.

Produksjonen på Vilje starter etter planen i februar 2007, samtidig med oppstart for det Marathon-opererte Alvheim-feltet.

De utvinnbare reservene på Vilje er anslått til omkring 50 millioner fat olje og 0,4 milliarder standard kubikkmeter naturgass.

Feltet ble påvist i september 2003 og allerede i februar neste år starter boringen av produksjonsbrønner. De totale investeringene i utbyggingen er anslått til omkring 2,1 milliarder kroner, og feltets økonomiske levetid anslås å vare til 2022.

Partnere på Vilje-feltet:

Norsk Hydro Produksjon a.s. (operatør) 28,853 prosent
Marathon Petroleum Company (Norge) 46,904 prosent
Total Norge E&P Norge AS 24,243 prosent