Årsrapport og bærekraftrapport på nett(VEDLEGG)

mars 31, 2005, 08:20 CEST

Statoils årsrapport og bærekraftrapport for 2004 legges ut på konsernets nettsider i dag, torsdag 31. mars.

De trykte utgavene distribueres til alle aksjonærer fra 11. april.

Statoil oppnådde et resultat på 24,9 milliarder kroner etter skatt i fjor, det er det beste noensinne.

Et annet høydepunkt i 2004 var 25-årsjubileet for produksjonsstarten på Statfjord, som er Nordsjøens største oljefelt. Siden 1979 har feltet levert olje og gass til en verdi av rundt 1045 milliarder kroner.

I fjor høst ble Statoils verdier og lederprinsipper revidert for å gjøre konsernets verdigrunnlag mer tydelig. Verdidokumentet Vi i Statoil beskriver hva som er viktig for å videreutvikle en konkurransedyktig organisasjon.Årsrapport 2004

Konsernets årsregnskap - USGAAP

Bærekraftig utvikling

Vi i Statoil