Startskuddet er gått for leggingen av verdens lengste rørledning under vann

april 22, 2005, 09:10 CEST

Fredag startet spesialfartøyet "LB200" leggingen av verdens lengste rørledning under vann mellom Nyhamna i Midt-Norge og Easington i Storbritannia. Fra 2007 vil Ormen Lange-gass nok til å dekke en femtedel av Storbritannias behov strømme gjennom det 1.200 kilometer lange røret.

Mer enn en million tonn stål går med til rørledningen Langeled, og produksjonen av rør vil legge beslag på en tredjedel av verdens samlede produksjonskapasitet denne type rørledning.

De neste to årene skal 100.000 rør belegges med asfalt og betong ved Bredero Shaw i Farsund, før de er klare installasjon i Nordsjøen. Det vil kreve over en million tonn betong og 25.000 tonn armeringsjern.

Rørleggingsfartøyet "LB200" fra Stolt Offshore startet leggingen ved Sleipner-plattformen i Nordsjøen og beveger seg sørover mot Easington på Englands østkyst.

Fra Sleipner til Easington har røret en diameter på 44 tommer, mens røret mellom Nyhamna og Sleipner – som i hovedsak legges neste år – vil ha en diameter på 42 tommer.

Også et annet av verdens største rørleggingsfartøyer, "Solitaire" fra Allseas, vil være involvert i arbeidet med å legge den 1.200 kilometer lange Langeled-rørledningen mellom Aukra i Møre og Romsdal og Easington i England, samt rørledningene fra feltet til land.

Undervannsstasjonene tar form
Før øvrig er en rekke bedrifter i Norge og i utlandet er godt i gang med Ormen Lange-utbyggingen, og utover våren starter en rekke nye aktiviteter på land og til havs.

FMC Kongsberg lager produksjonsutstyr som til høsten skal plasseres på havbunnen, og ved Grenland-gruppens verft i Tønsberg tar de enorme undervannsstasjonene form, med en størrelse på 44 ganger 33 ganger 15 meter.

Like over påske ble manifoldene sammenstilt med brønnrammene og denne uken startet uttestingen. I august skal produksjonsstasjonene installeres på 900 meters dyp på Ormen Lange-feltet av et av verdens største løftefartøyer, "Thialf" fra Heerema.

Graving på 1.000 meters dyp
Rørledningene inn til land må passere det gamle rasområdet Storegga. Etter å ha forsert et sterkt kupert havbunnslandskap skal rørene legges opp den bratte rasveggen.

For å redusere antallet frie spenn og kunne legge rørene der terrenget byr på minst problemer, er det gjort rutevalg gjennom passasjer og i bue rundt hindringer. Samtidig prepareres sjøbunnen før legging, både ved hjelp av graving og steinfyllinger.

Steininstallasjonsfartøyet "Tertnes" fra Van Oord fortsetter nå arbeidet med å danne støtte for rørledningen slik at det ikke blir spenn på mer enn 50 meter. I fjor ble rundt 400.000 tonn stein lagt på plass, men fortsatt gjenstår et par millioner tonn!

Prosjektet har også god hjelp av Nexans' Spider-teknologi – to nyutviklete, fjernstyrte undervanns gravemaskiner som forbereder havbunnen for rørlegging i bratte skråninger og kupert terreng langt under havoverflaten.

Dette arbeidet starter i siste halvdel av april i år og vil pågå til utpå høsten. Nexans har også opsjon for lokal nedgraving av rør etter rørinstallasjon i 2006 og 2007.

Et krevende pionerprosjekt
Ormen Lange er et pionerprosjekt på norsk sokkel. Feltet ligger i et område av Norskehavet med klimatiske og oseanografiske forhold som gjør det til et av verdens mest krevende gassutviklingsprosjekter.

Kombinasjonen av stort havdyp, sterkt kupert havbunn, spesielle strømningsforhold, temperaturer under frysepunktet og utfordrende vind- og bølgekrefter har stilt ekstraordinære krav til alle involverte parter i prosjektet.

Ledet an av utbyggingsoperatøren Hydro har viktige deler av det norske forsknings- og industrimiljø vært engasjert for å utrede og finne svar på mange nye og spesielle problemstillinger i forhold til hva man hittil har vært stilt overfor ved olje- og gassutbygginger på norsk sokkel.

Hydro har satt ut prosjektutførelsen av transportsystemet Langeled til Statoil, og prosjektorganisasjonen er bemannet med personell fra både Hydro og Statoil.

Viktige milepæler fremover

  • April: Nexans starter sjøbunnsbearbeiding. Kontrakten omfatter graving og massefjerning i traseer for rørledninger og kabler i kupert terreng mellom Ormen lange-feltet og Nyhamna. Det vil bli benyttet to nyutviklete, fjernstyrte undervannsgravemaskiner, såkalte Spiders, som skal utføre gravearbeider i bratt sjøbunnsterreng på dypt vann i Storeggaraset. Dette arbeidet starter i april i år og vil pågå til ut på høsten. Spiderne vil bli operert fra fartøyet "Geobay". Nexans er en viktig brikke i arbeidet med kanskje verdens mest krevende rørleggingsprosjekt.

  • Juni: Inntrekking av rør i Easington.

  • Juni: "Solitaire" starter rørleggingen fra Nyhamna, først med inntrekking. Det blir et spektakulært skue; skipet med stingeren er like langt som fem jumbojetter.

  • August: Installasjon av undervannsstasjonene på 900 meters dyp av "Thialf", verdens største løftefartøy.

 
Nyheter om Ormen Lange