Godkjenner utbygging av Volve

april 22, 2005, 14:40 CEST

Plan for utbygging og drift av Volve-feltet i Nordsjøen ble godkjent i Statsråd i dag, 22. april.

Oljen fra feltet skal produseres fra den oppjekkbare plattformen Mærsk Inspirer, mens Navion Saga skal benyttes som lagerskip før videre transport.

Gassen skal sendes til den Statoil-opererte Sleipner A-plattformen for sluttprosessering og eksport.

– Vi har valgt en selvstendig utbygging av Volve som gjør at vi kan fase inn eventuelle tilleggsressurser senere, sier Svein Løining, prosjektsjef for Volve.

Totale utbyggings- og driftskostnader for Volve er beregnet til rundt syv milliarder kroner, hvorav investeringene utgjør i underkant av to milliarder kroner.

Produksjonsstart er planlagt for våren 2007 og feltet forventes å produsere i fire til fem år.

Utvinnbare reserver er beregnet til 70 millioner fat olje og halvannen milliard kubikkmeter gass.

Feltet forventes å produsere 50.000 fat per dag på platå.