Hydro og Petrobras inngår samarbeidsavtale

mai 3, 2005, 19:00 CEST

Hydro og Petrobras har inngått en avtale for videre utvikling av teknologi for undervannsprosessering på dypt vann.

Avtalen om å samarbeide for kvalifisering av undervannsutstyr, systemer og prosesser har som hensikt å utvikle undervannsprosessystemer som effektivt kan utnyttes også for tyngre oljer.

Petrobras har tilbudt å bidra med sin betydelige dypvannskompetanse og muligheten til å benytte Marlim-feltet som område for en ny pilotinstallasjon. Hydro vil bidra med sin prosesskompetanse og vil bruke multifaseriggen i Porsgrunn for testing, samt bidra med erfaring fra Troll Pilot, som er det eneste fungerende undervannsprosessanlegget i drift i dag.

Undervannsprosessering med injeksjon av produsert vann på sjøbunnen vil kunne medføre høyere utvinningsgrad fra modne felt. Teknologien har også et betydelig potensial i forbindelse med nye feltutbygginger der håndtering av produsert vann er et problem, eller der det er stor avstand mellom undervannsinstallasjonen og prosessplattformen.