To milliarder fat fra Gullfaks

mai 18, 2005, 13:15 CEST

I dag, 18. mai, feirer det Statoil-opererte Gullfaks-feltet i Nordsjøen en viktig milepæl: Feltet har produsert til sammen to milliarder fat olje.

Hovedfeltet har siden starten i 1986 produsert olje, gass og våtgass (NGL) til en samlet verdi av rundt 350 milliarder kroner. I tillegg kommer produksjon og inntekter fra Gullfaks-satellittene.

– Gullfaks-feltet skulle ut fra de første planene vært stengt i dag. Teknologiutvikling, økt kunnskap om reservoaret samt god innsats fra organisasjonen, gjør at vi kan produsere i mange år fremover, sier Lars Christian Bacher, produksjonsdirektør for Gullfaks.

I dag er 54,5 prosent av oljen utvunnet, mens ambisjonen på lang sikt er å øke utvinningen opp mot 70 prosent. I fjor fikk Gullfaks tildelt Oljedirektoratets IOR-pris for økt oljeutvinning hvor utstrakt bruk av ny boreteknologi, nye brønner og innfasing av satellitter ble spesielt fremhevet.

– Vi fortsetter å lete aktivt rundt Gullfaks. Det skal i løpet av året bores tre letebrønner i området. To av disse er forlengelser av eksisterende produksjonsbrønner, mens én er en frittstående letebrønn, kalt Apollo. I tillegg pågår boring av den 10.000 meter lange Gulltopp-brønnen. Samtidig har vi nettopp avsluttet boringen av Topas, sier Bacher.

Gullfaks er det feltet i Statoils portefølje som gjorde selskapet til en fullverdig operatør ved at Statoil også hadde ansvaret i utbyggingsfasen av feltet for mer enn 20 år siden.