Nobels Fredssenter åpnet: "En fredsbro i verden"

juni 11, 2005, 15:00 CEST

- Heldige er de som har slike støttespillere, sa Nobelinstituttets direktør Geir Lundestad, da han under innvielsen av Nobels Fredssenter i Oslo lørdag takket alle som har bidratt til å gjøre senteret til en realitet. Iøynefallende plassert foran Fredssenterets inngang står "Verdensportalen" i aluminium - skjenket av en av hovedsponsorene, Hydro.

Innrammet av "Verdensportalen" kunne kong Harald foreta den høytidelige snorklippingen som markerte at Fredssenteret var åpnet, bivånet av ytterligere seks kongelige gjester – dronning Sonja, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit, samt Sveriges kong Carl Gustaf, dronning Silvia og kronprinsesse Victoria.

Til stede var også siste års fredsprisvinner Wangari M. Maathai, statsminister Kjell Magne Bondevik og medlemmer av den norske regjeringen, samt representanter for selskapene som er Fredssenterets sponsorer. Den prominente forsamlingen ble omkranset av uniformerte, norske veteraner fra FNs fredsbevarende styrker, som ble tildelt Nobels Fredspris i 1998.

I fredens tegn

Den verdige åpningen av Nobels Fredssenter inngikk som ett av flere elementer i det svenske kongeparets offisielle besøk i Norge i forbindelse med 100 års markeringen av oppløsningen av den norsk-svenske unionen.

Dagen før var den nye Svinesundsbroen på riksgrensen mellom Norge og Sverige åpnet gjennom et håndtrykk mellom kong Harald og kong Carl Gustaf, som symbol på godt naboskap og vennskap. Også under innvielsen av Fredssenteret i Oslo lørdag ble den fredelige unionsoppløsningen i 1905 trukket fram som eksempel på sameksistens i fredens tegn.

– I går åpnet vi den nye broen mellom Norge og Sverige. I dag blir Nobels Fredssenter åpnet som en fredsbro i verden, sa den norske Nobelkomitéens formann Ole Danbolt Mjøs.

Initiativtaker til å opprette Nobels Fredssenter i Oslo var Geir Lundestad, direktør for det norske Nobelinstituttet og styreleder for Fredssenteret. Han pekte i sin tale på at det nye senteret vil bidra til å styrke Norges tilhørighet til den internasjonalt kjente Fredsprisen, som har vært delt ut av den norske Nobelkomitéen siden 1901. Og på denne måten ga han sin visjon for hva Fredssenteret skal være:

– Jeg tror ikke det er så mange helgener blant fredsprisvinnerne. I det minste skal de ikke framstilles i Nobels Fredssenter som helgener. De er vanlige mennesker som har gjort noe uvanlig for fred. Vi kan alle yte våre bidrag.

Heldige er de...

Lundestad avsluttet med å takke den norske regjering og storting som gjennom bevilgninger har dekket de store kostnadene ved ombygging av den gamle stasjonsbygningen på Vestbanen i Oslo og gir en viss driftsstøtte til å videreføre og utvikle et levende, visuelt spennende og innholdsrikt fredssenter.

Han rettet også en takk til Fredssenterets "global founding partners" – Hydro, KPMG, DnB NOR, Telenor og Leif Høeghs stiftelse – som gjennom sine bidrag har dekket senterets utstillinger.

– Ja, de har alle strukket seg lenger enn det som lå i avtalene med dem. Heldige er de som har slike støttespillere, konstaterte han.

Fredsprisvinner Wangari M. Maathai betegnet Fredssenteret i Oslo som en forlengelse og utvidelse av Alfreds Nobels fredstanke.

Hun uttrykte glede over anerkjennelsen ved å ha blitt tildelt Nobels Fredspris, men takket først og fremst for muligheten som prisen hadde åpnet for å kunne gi verden budskapet om at bærekraftig miljø og demokratiske styringsprinsipper er nært knyttet sammen med fred. Det nye fredssenteret vil være en inspirasjon til alle om å gjøre det beste vi kan for fred i verden, sa hun.

Stolt sponsor

– Som den første bedrift som gikk inn som sponsor for Nobels Fredssenter, er vi stolte av å ha kunnet bidra til å realisere dette prosjektet, uttaler Hydros kommunikasjonsdirektør Cecilie Ditlev-Simonsen.

Hydros formålserklæring er å skape et mer livskraftig samfunn gjennom nyskapende og effektiv utvikling av naturressurser og produkter. Og dette samstemmer godt med selskapets støtte til Nobels Fredssenter.

– Prosjektene vi engasjerer oss i, skal være troverdige og relevante. Ut fra vårt formål om å bidra til et livskraftig samfunn er knapt noen oppgave mer meningsfylt enn å støtte fredsarbeidet. Fred er et vilkår for å skape et livskraftig samfunn, påpeker Ditlev-Simonsen.

Se også:

Nobels Fredssenter