Sjø og land møtes i Easington

juni 22, 2005, 13:00 CEST

Langeled, verdens lengste gassrørledning til havs, ble koblet til landrøret i Easington på østkysten av England i dag, 22. juni. Røret blir 1200 kilometer langt og skal transportere gass fra Ormen Lange-feltet i Norskehavet.

Gassen skal behandles på et anlegg i Nyhamna i Møre og Romsdal og eksporteres via Sleipner-området i Nordsjøen.

– Flere fartøyer er i gang med å legge Langeled, opplyser Leif Solberg, prosjektdirektør i Statoil.

Avstanden mellom Sleipner-området og Easington er 560 kilometer.

I Easington overførte leggefartøyet Tog Mor sjørøret til en vinsj på land for å koble sjø- og landrør. På land føres Langeled i en 400 meter lang tunnel fram til mottaksterminalen.

Tog Mor legger sjørøret til en vanndybde på 25 meter i strandsonen.

Fartøyet LB200 legger for tiden rørledningen fra nord mot sør. I juli legger fartøyet røret fra seg i nord og drar til Easington for å hente opp rørstumpen som Tog Mor har forlatt og fortsetter rørleggingen mot nord.

Denne sørlige ledningen skal begynne å levere gass høsten 2006, ett år før Ormen Lange begynner å produsere, fra Sleipner Øst-feltet og Troll gassfelt som opereres av Statoil.

Den nordre delen av ledningen, fra Sleipner til Nyhamna, skal legges våren 2006 og være klar til transport høsten 2007.

Langeled får en kapasitet på 20 milliarder kubikkmeter gass årlig. Det er nok til å forsyne en femtedel av forbruket i Storbritannia.

Statoil har ansvaret for prosjektutførelsen for Langeled på vegne av Hydro, som er utbyggingsoperatør for Ormen Lange. Gassco skal operere Langeled i driftsfasen.