Statoil selger eierandel i Borealis til IPIC og OMV 

juni 30, 2005, 07:30 CEST

Statoil ASA (OSE: STL, NYSE: STO) har solgt sin 50 prosents eierandel i petrokjemiselskapet Borealis til International Petroleum Investment Company (IPIC) og OMV Aktiengesellschaft som i dag eier de øvrige 50 prosent av selskapet.

Borealis vil etter salget eies med 65 prosent av IPIC og 35 prosent av OMV. IPIC er Abu Dhabis investeringsselskap for internasjonale investeringer i olje- og gassektoren, mens OMV er et østerriksk børsnotert olje- og gasselskap, der IPIC eier 17,6 prosent og den østerrikske stat 31,5 prosent.

Salgssummen på 920 millioner EUR med tillegg av 80 millioner EUR i garantert utbytte for 2005, til sammen 1 milliard EUR (7,95 milliarder NOK), vil bli betalt ved closing. Dette gir Statoil en bokføringsmessig gevinst på cirka 1,7 milliarder NOK.

– Statoil selger sin andel i Borealis fordi det ikke lenger er en del av konsernets kjernevirksomhet. Vi har lagt en offensiv, industriell plan for videreutvikling av Statoil som et konkurransekraftig olje- og gasselskap på norsk sokkel og internasjonalt. Dette vil kreve organisasjonens og ledelsens fulle oppmerksomhet, sier konsernsjef Helge Lund.

– Salget til IPIC og OMV innebærer i tillegg en god industriell løsning for Borealis. Statoil har, som ansvarlig eier, vært med på å utvikle Borealis industrielt og finansielt frem til den sterke posisjonen selskapet har i dag. Med de store investeringsbehov Borealis står overfor, blant annet i Abu Dhabi, mener vi selskapet er best tjent med et eierskap som har petrokjemi som kjernevirksomhet og dermed et mer langsiktig perspektiv på virksomheten, understreker Lund.

Statoil har vært medeier siden Borealis ble etablert på basis av Statoils og finske Nestes petrokjemivirksomheter i 1994. I 1998 solgte Neste sin eierandel til IPIC og OMV. Statoil har lagt vekt på å styrke selskapet og posisjonere det til å møte framtidig konkurranse blant annet i form av langsiktige råstoffavtaler og investeringer i eksisterende anlegg. Bare i løpet av de par siste årene er det investert nær én milliard kroner i Borealis-anlegg i Norge.

Borealis forblir en viktig partner for Statoil framover gjennom at selskapet er Statoils største våtgasskunde. Nylig ble langsiktige avtaler mellom Statoil og Borealis om å levere råstoff fra norsk sokkel til petrokjemianleggene i Bamble i Telemark inngått og fornyet. Det inkluderer blant annet en 10-årig avtale om å levere flytende petroleumsgasser (LPG) fra Snøhvit-feltet i Barentshavet til Borealis’ norske anlegg.

– IPIC og OMV er godt posisjonert til å videreutvikle Borealis som en global petrokjemisk aktør og til å opprettholde selskapets posisjon som en ledende petrokjemiprodusent i Europa, sier Lund.

Borealis er i dag ett av Europas største petrokjemiselskap med hovedproduksjon av olefiner og polyolefiner som er råstoff til plastprodukter. Selskapet har om lag 4500 ansatte (hvorav cirka 500 ansatte i Norge), produksjonskapasitet på cirka 3,5 millioner tonn/år polyolefiner, produksjonsanlegg i 10 land og hovedkontor i Danmark. Borealis hadde i 2004 en total omsetning på cirka 35 milliarder NOK.

Salget av Statoils eierandel i Borealis til IPIC og OMV er godkjent av selskapenes respektive styrer. Avtalen er avhengig av nødvendige myndighetsgodkjennelser fra EU, USA og Brasil. Statoil forventer ikke vanskeligheter med å oppnå de nødvendige godkjennelser. Endelig ikrafttreden av avtalen (closing) og betaling vil derfor mest sannsynlig finne sted før 31. desember 2005 og bokført på det tidspunkt.

Kontaktpersoner

Presse:

Rannveig S. Stangeland, + 47 51 99 94 26 (kontor), + 47 481 259 78 (mobil)

Investor Relations:

Mari Thjømøe, + 47 51 99 77 90 (kontor), + 47 907 77 824