FMC Kongsberg Subsea leverer undervanns produksjonssystem til Oseberg Delta

juli 7, 2005, 10:55 CEST

Hydro har tildelt FMC Kongsberg Subsea AS en kontrakt for leveranse av undervanns produksjonssystem til satellittfeltet Oseberg Delta i Nordsjøen. Kontrakten har en verdi på omkring 160 millioner kroner.

Arbeidet er en totalentreprise for prosjektering, innkjøp, fabrikasjon og testing av to brønnhodesystemer, to undervanns ventiltrær, kontrollsystem og manifold samt en integrert bunnramme og beskyttelsesstruktur.

Produksjonsenheten bygges med plass for fire ventiltrær og mulighet for oppkobling av en satellittstruktur.

Prosjekteringsarbeid, innkjøp, fabrikasjon og testing vil foregå i 2005 og 2006. Bunnrammen og manifolden er planlagt installert på feltet sommeren 2006, og ventiltresystemet er planlagt levert senere på høsten samme år.

Kontrakten er basert på Hydros rammeavtale med FMC Kongsberg Subsea for leveranse av undervannsutstyr.

Oseberg Delta er hovedsakelig et gassfelt, med noe oljeproduksjon. Feltet ligger omkring ni kilometer vest for Oseberg Feltsenter.

Produksjonen fra undervannsinstallasjonen på Oseberg Delta blir knyttet opp til Oseberg D-plattformen. Etter planen starter produksjonen høsten 2007.

Partnere på Oseberg Delta:
Hydro (operatør): 34,0 %
Petoro AS: 33,6 %
Statoil ASA: 15,3 %
Total E&P Norge: 10,0 %
Exxon Mobil Production Norway Inc: 4,7 %
Norske Conoco Phillips: 2,4 %