Samtaler om kraftavtale for Hamburger Aluminium-Werk avsluttet

juli 12, 2005, 17:00 CEST

Samtalene mellom HEW/Vattenfall og Hamburger Aluminium-Werk (HAW) for å undersøke ytterligere muligheter til å oppnå enighet om strømleveranser til HAW, er nå avsluttet, uten at det er oppnådd noe resultat. Representanter for eierne av HAW and HEW/Vattenfall har trukket denne konklusjonen i samtaler med økonomiminister Gunnar Uldall i den tyske delstaten Hamburg.

Grunnet rammevilkårene i det tyske energimarkedet og nå også et svært stramt trading-system for CO2-utslipp som fører til høye priser på utslippssertifikater, har det ikke vært mulig for partene å finne et felles grunnlag for fortsatt produksjon av primæraluminium ved HAW. Utfallet av samtalene bekrefter dermed stengningen av elektrolyseanlegget og anodeproduksjonen og berører om lag 450 ansatte. De tre eierne av verket - Alcoa, Amag og Hydro – besluttet i juni å stenge hovedenhetene ved verket innen utgangen av 2005 hvis det ikke ville være mulig å sikre kraftleveranser på konkurransedyktige vilkår.

Hans-Jürgen Cramer, administrerende direktør ved HEW/Vattenfall, understreker betydningen av skatter og avgifter som myndighetene legger på kraftprisene i Tyskland. "Kostnader som fastlegges på nasjonalt nivå, så som miljøavgifter og finansiering av vindkraft, skyver kraftprisene opp og forverrer konkurransevilkårene for tysk industri. Som kraftleverandører kan vi ikke løse dette problemet – det er et politisk spørsmål," fastslår Cramer. "Resultatet av samtalene betyr at vi ikke kan se noen bærekraftig løsning og at det ikke er grunnlag for ytterligere samtaler."

"På tross av konstruktive bidrag fra alle involverte parter, har vi ikke vært i stand til å utlikne avstanden mellom ønsket kraftpris og aktuelle leveringsvilkår," sier Dieter Braun, leder for Hydro Aluminium Deutschland. Han har representert de tre HAW-eierne i samtalene mellom HEW/Vattenfall og Senatet i Hamburg. "Vi trenger nå å få på plass en tysk og europeisk energipolitikk som er mer på linje med internasjonale vilkår, slik at vi kan unngå at energiintensiv industri flytter ut fra Europa," sier Braun.