- Høy aktivitet i kvartalet

august 1, 2005, 07:35 CEST

– I løpet av andre kvartal har vi passert en rekke milepæler i det langsiktige arbeidet med å videreutvikle Statoil, sier konsernsjef Helge Lund.

Ett år etter at han overtok som konsernsjef i Statoil minner Lund om de strategiske hovedutfordringene som er fastsatt:

– Enkelt sagt skal vi maksimere verdiskapingen på norsk sokkel samtidig som vi skal bygge langsiktig, internasjonal vekst, sier Lund.

Ni prosjekter besluttet

På norsk sokkel er hele ni prosjekter besluttet hittil i år, hvorav seks i andre kvartal. Totale investeringer for lisenshaverne i de ni prosjektene er på mer enn 40 milliarder kroner. Blant disse er viktige utbygginger som Statfjord senfase i Nordsjøen og Tyrihans i Norskehavet.

– Dette er prosjekter som vil tilføre ny produksjon i årene som kommer. I tillegg er jeg fornøyd med at prosessanlegget for Snøhvit-feltet nå er plassert i dokken på Melkøya og at Kristin-plattformen klargjøres for produksjon ute på feltet, sier Lund.

Høy internasjonal produksjon

Også innen den internasjonale virksomheten har aktiviteten vært høy i andre kvartal. I april gjorde Statoil sitt største internasjonale oppkjøp noensinne med kjøpet av EnCanas dypvannsportefølje i Mexicogolfen for 2,0 milliarder US dollar. I tillegg ble det skrevet under en generell samarbeidsavtale mellom Gazprom, Statoil og Hydro om teknologiutvikling og kartlegging av olje- og gassressurser i nordområdene.

– Både transaksjonen i Mexicogolfen og satsingen i Barenshavet er viktige byggestener for langsiktig vekst. Samtidig begynner vi å se resultatet av den internasjonale satsingen ved at produksjonen fra denne virksomheten har økt med 77 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Det bekrefter at vi er i rute med utviklingen av den internasjonale virksomheten, sier Lund.

Ytterligere innsats

Salget av eierandelen i Borealis i juni styrker Statoils utviklingsmuligheter som et internasjonalt konkurransedyktig olje- og gasselskap gjennom økt fokus på kjernevirksomheten.

Lund sier han er imponert over Statoil-organisasjonens kompetanse og evne til å levere. Han understreker samtidig at det høye aktivitetsnivået vil kreve ytterligere innsats framover.

Også innen helse, miljø og sikkerhet er kontinuerlig forbedringsarbeid nødvendig. Hovedindikatorene viser en bedring i andre kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor.

– Vi kan fortsatt bli enda bedre, og målet om null skader står fast, sier Lund.