Studentene utfordrer

august 5, 2005, 12:15 CEST

Statoils sommerprosjekt gir gode resultater som kan brukes i selskapets virksomhet. Visjonen er å utfordre ved å komme med nye og originale løsninger på viktige problemstillinger. I går, 4. august, hadde de 80 studentene avslutningsseminar i Stavanger.

Stikkordene for prosjektet er samarbeid, læring og utvikling gjennom kreativitet og kompetanse. Flere av årets studenter har kommet med forslag til strategier på hvordan Statoil kan løse dagens og framtidens utfordringer.

– Unge mennesker gir meg energi med sin innsats. Hvis Statoil skal utvikle seg videre må vi la oss utfordre. Det gjør studentene. De er kreative og de gir oss nye ideer, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi og prosjekter.

I løpet av to sommermåneder har studentene, som kommer fra 10 ulike nasjoner, jobbet med 19 prosjektoppgaver innen Statoils fagområder.

Et av prosjektene har jobbet med Statoils internasjonale virksomhet og utarbeidet strategier og scenarier for teknologiutvikling innen utvinning av olje og gass etter 2012. 

Et annet har kartlagt kullreservene på norsk sokkel og sett på muligheten for å omdanne disse til en lønnsom energikilde innen 2020.

Om 15 år kan Statoil kanskje utføre vedlikehold av undervannsanlegg ved hjelp av robotteknologi. I dag utføres dette av skip som bruker fjernstyrte undervannsfarkoster.
En av gruppene har bygget en demonstrasjonsmodell i lego som viser hvordan dette kan la seg gjennomføre. 

– Nivået på prosjektresultatene er svært høye. Jeg er imponert over kompetansen og hva studentene har prestert, sier Inger Lise Førre, leder for årets sommerprosjekt.

Statoils sommerprosjekt er en organisert form for sommerjobb. Det er en smeltedigel hvor studenter, universiteter, høyskoler og Statoil-ansatte møtes og jobber i tverrfaglige grupper med reelle problemløsninger og utfordringer for selskapets virksomhet.