Norgesrekord da Ormen Lange-installasjon ble plassert på 850 meters havdyp

august 22, 2005, 15:00 CEST

Med en nøyaktighet på noen få centimeter ble den første av de to 1.150 tonn tunge brønnrammene i helgen trygt installert på 850 meters dyp på Ormen Lange-feltet i Norskehavet. Etter at brønnene er boret og oppkoplet, vil det produseres nok gass til å dekke opp til en femtedel av Storbritannias gassbehov fra de to havbunnsinstallasjonene.

– Installasjonen av brønnrammene er en stor og viktig milepæl i Ormen Lange prosjektet. Forhåpentligvis blir været godt nok til å installere den andre brønnrammen, samt en koblingsboks, i neste uke. Da har vi virkelig tatt et langt skritt videre i å realisere et av de teknologisk mest krevende gassutbyggingene i verden, sier Hydros leder for offshore-delen av Ormen Lange-prosjektet, Einar Kilde.

Når det enorme gassfeltet Ormen Lange begynner produksjon i 2007, kommer ingenting til å være synlig på havoverflaten. Hydros undersjøiske løsning bringer den teknologiske utviklingen på norsk sokkel et solid skritt videre, med utbygging av enorme havbunnsinstallasjoner på 850 meters dyp – noe som er norgesrekord – i svært krevende omgivelser med ekstremt ujevn havbunn, minusgrader og sterke strømmer.

Løfteoperasjonene, som utføres av verdens største løftefartøy, "Thialf", er nitid planlagt de siste to årene, og alt gikk etter planen ved det første løftet. Kreftene som virker på installasjonene og på kranwirene, er beregnet med detaljerte datamodeller, i tillegg til at skalamodeller har vært testet i havmiljøbassenget på Marintek i Trondheim. Og havbunnen er kartlagt i minste detalj. Posisjoneringen av brønnrammene skjer ved hjelp av lydsignalene fra ti akustiske sendere som er forhåndsutplassert.

Enorme dimensjoner

Brønnrammene – 44 meter lange, 33 meter brede og 15 meter høye – skal stå 3,6 kilometer fra hverandre nede på havbunnen der gassen skal komme opp fra feltet. Hver brønnramme har plass til åtte brønner som bores ned i reservoaret og koples til en manifold, som hovedsakelig består av ventiler og rør.

Fra brønnrammene ledes brønnstrømmen med gass, kondensat og vann i to 30 tommers flerfaserør opp den særdeles bratte Eggakanten og videre inn til landanlegget på Nyhamna i Aukra kommune på Mørekysten. Der blir gassen behandlet og sendt videre til England gjennom Langeled, mens lettoljen blir skilt ut og lagret i tanker på Nyhamna for utskiping med båt.

I tillegg til de to brønnrammene skal det også installeres en 350 tonn tung koplingsboks for rørene 50 meter fra den ene brønnrammen. Brønnrammene og manifoldene fra Grenland Gruppens verft i Tønsberg er en underleveranse til FMCs kontrakt med Hydro på rundt 1,3 milliarder kroner for undervanns produksjonssystemer på Ormen Lange.

Ormen Lange planlegges i første omgang bygd ut med to havbunnsrammer i den sentrale delen av feltet. Fra tidlig i november skal det forhåndsbores opptil åtte brønner. Etter hvert som man blir bedre kjent med reservoaret og ser hvordan forkastningene kan påvirke produksjonen, vil man se hvor mange brønner det totalt blir behov for.

Et krevende pionerprosjekt

Ormen Lange er et pionerprosjekt på norsk sokkel, ledet av utbyggingsoperatøren Hydro. Feltet ligger i et område av Norskehavet med klimatiske og oseanografiske forhold som gjør Ormen Lange til et av verdens mest krevende gassutviklingsprosjekter.

Kombinasjonen av stort havdyp, sterkt kupert havbunn, spesielle strømningsforhold, temperaturer under frysepunktet, samt utfordrende vind- og bølgekrefter, har stilt ekstraordinære krav til alle involverte parter i prosjektet.

Utbyggingen av Ormen Lange-prosjektet er kostnadsberegnet til 66 milliarder kroner – noe som gjør den til norgeshistoriens største. Utbyggingen er i rute både tidsmessig og kostnadsmessig.