Oljefunn under Troll

august 22, 2005, 12:00 CEST

Hydro har påvist forekomster av olje i Brent-formasjonen, som er dypere bergarter under de olje- og gassproduserende lag i Troll-feltet. Hydro anser mulighetene for kommersiell utnyttelse av oljeressursene i Brent-formasjonen som gode, ettersom funnet ligger nær de eksisterende installasjonene på Troll.

Det var en brønn som ble boret ned under dagens olje- og gassproduserende formasjoner i Troll-feltet, som påviste tilleggsressurser av olje i Brent-formasjonen.

Videre analyser og avgrensningsboring må gjøres for å få sikker informasjon om størrelsen på tilleggsressursene og hvilken utvinningsgrad som kan forventes. Det vil også bli gjort en produksjonstest av formasjonen.

Brønnen ble boret av boreriggen "West Venture" i området nordøst for Troll C-plattformen. Funnet er det fjerde Hydro har gjort som operatør på norsk sokkel hittil i år. Tidligere er det gjort funn ved Oseberg Sør-feltet og på prospektene Astero og Peon.

I dag produserer Hydro olje og gass fra reservoar i Sognefjord- og Fensfjord-formasjonen. 500 meter under disse formasjonene ligger Brent-formasjonen, som er kjent som en petroleumsførende reservoarbergart i andre deler av Nordsjøen. Olje- og gassreservene i Oseberg-feltet ligger for eksempel i Brent-formasjonen.

Hydro produserer i dag om lag 260.000 fat olje gjennom Troll B- og Troll C- plattformene. Gjennom utvikling av avanserte løsninger for undervannsteknologi og ny bore- og brønnteknologi har Hydros petroleumsteknologer klart å utnytte den svært tynne oljesonen i Troll-feltet. Det er hittil boret 106 produksjonsbrønner. 36 av disse brønnene er flergrensbrønner.

Den aktuelle brønnen ble boret på 341 meters vanndyp til 2.055 meter under havoverflaten.

Boreriggen "West Venture" vil nå bore en ny produksjonsbrønn i Troll Olje.