Inngår avtaler for 10 riggår

august 31, 2005, 14:50 CEST

Statoil har på vegne av et selskapssamarbeid med Eni Norge, Norsk Hydro og Norske Shell inngått kontrakt med Smedvig for leie av riggen West Alpha og med Transocean for leie av riggene Transocean Arctic og Polar Pioneer.

Kontraktene er bekreftelser på intensjonsavtaler som Statoil, Eni Norge, Norsk Hydro og Norske Shell inngikk tidligere i år på bakgrunn av en felles samarbeidsavtale mellom de fire operatørselskapene.

Kontrakten som omfatter riggen West Alpha starter første kvartal 2006 og gjelder for tre år. Riggen skal primært brukes til leteboring og utfører i dag produksjonsboring for Statoil på Kristin-feltet i Norskehavet.

Avtalen som gjelder Transocean Arctic trer i kraft annet halvår 2006 og har en varighet på om lag fire år. Som en del av riggsamarbeidet skal Transocean Arctic benyttes til leteboring samt boreoperasjoner i forbindelse med utbyggingen av det Statoil-opererte Tyrihans-feltet i Norskehavet. Riggen utfører i dag felt-boring på Norne og Norne Satellitter for Statoil.

Kontrakten som omfatter Polar Pioneer har en varighet på rundt tre år. Boreriggen skal først og fremst brukes til leting på norsk sokkel, blant annet i Barentshavet. Denne avtalen trer i kraft i andre kvartal 2006. Riggen utfører i dag produksjonsboring på Snøhvit-feltet for Statoil.

Arne Tillerli, som er Statoils leder for selskapssamarbeidet, mener samarbeidsformen er framtidsrettet og en milepæl for operatørsamarbeid på norsk sokkel, som for tiden preges av et stramt riggmarked hvor det trenges rigger til leteboring, produksjonsboring og vedlikehold.

Den valgte modellen representerer samtidig et avgjørende steg på veien til å kunne oppnå bransjens anbefalte modell for bredt operatørsamarbeid. Dette støttes også av norske myndigheter gjennom industrisamarbeidet Kon-Kraft.

– Riggsamarbeidet har også veldig stor betydning for letevirksomheten på norsk sokkel de neste to-tre år, og sikrer de fire involverte selskaper riggkapasitet for store deler av sine leteprogrammer, sier Tim Dodson, Statoils direktør for leting på norsk sokkel.