Prisdryss over Hydro-profilering

september 27, 2005, 13:00 CEST

Hydro fikk meget god uttelling for sine 100 års-symboler under årets tildeling av de prestisjefylte kreativitetsprisene "Creativity Design Awards". De 12 symbol-variantene av 100-tallet oppnådde gullmedalje. Hederlig plassering oppnådde også Hydros konsernbrosjyre og årsrapport, samt andre profilerende jubileumselementer.

En rekke av Hydros branding-produkter for jubileumsåret 2005 var meldt på til konkurransen av det London-baserte konsulentselskapet Karakter, som har spesialisert seg på selskapsprofilering. På oppdrag fra Hydro har Karakter levert grafisk design og samarbeidet med selskapets kommunikasjonsavdeling om produksjon av de prisbelønte elementene.

Disse omfatter 100 års-symboler, jubileumskalender, presentasjoner til bruk på lokale jubileumsarrangementer, årsrapport for 2004 med en rekke jubileumselementer og Hydros konsernbrosjyre for 2005 med basis i selskapets verdisett, The Hydro Way.

 

CENTENNIAL-SYMBOLER: Hydro har benyttet denne symbolserien som designgrafisk element for 100 års jubileet i 2005.

 

Designbyråer i mer enn 30 land hadde levert inn flere tusen arbeider til vurdering innenfor ulike kategorier av selskapsprofilering. Bak rangeringen står utgiveren av årboka "Creativity Annual", der de beste arbeidene blir presentert.

Hyggelig anerkjennelse

– Vi er selvsagt meget stolte over å bli tildelt hele fem ulike priser i "Creativity Design Awards" i år. Dette er ikke bare en velfortjent anerkjennelse av arbeidet vår britiske samarbeidspartner Karakter har utført, men også en honnør til de kreative miljøene vi har i Hydro, sier Eva S. Mellgren, ansvarlig for Hydros selskapsprofilering.

Hun viser til at de originale 100 års-elementene er forankret i en klar branding-strategi for Hydro. Den ble påbegynt for flere år siden og ble lansert i desember 2003 gjennom identitets- og profileringsprogrammet The Hydro Way.

– Særlig stolte er vi selvsagt over å ha fått gullmedaljen for 100 års-symbolene, kommenterer Hanne Haugen, som leder Hydros jubileumskontor.

– Designmessig er symbolene og Hydros logo ment å forsterke hverandre og gi et visuelt uttrykk for selskapets sterke bånd til naturen og forvaltning av naturressurser. Kombinasjonen av Hydro-produkter og naturelementer i 100 års-symbolene er ment å sette fantasien i sving for å bygge opp under en opplevelse av livskraft, som vi ønsker å formidle til omverdenen, sier Haugen.