Satser på ny teknologi for styringssystem

oktober 6, 2005, 08:45 CEST

Statoil Innovation AS investerer i utvikling av ny teknologi for testing av kontroll- og styringssystem for skip og offshoreinstallasjoner. Teknologien gir økt sikkerhet, bedre effektivitet og reduserte kostnader.

Selskapet Marine Cybernetics har utviklet simulatoren CyberSea Simulator. Den konstruerer mulige feil og driftsproblemer ved å koble inn en simulatorboks som en del av kontrollenhetene i et styringssystem.

Med den nye teknologien kan kontrollsystem testes mens skip eller installasjoner er under bygging og i drift. Dette bedrer sikkerheten og reduserer tid og kostnader til sjøprøver og driftsavbrudd under ordinær drift.

– Vi har stor tro på teknologien og kompetansen til selskapet, og går nå inn på eiersiden i firmaet, sier Asle Jostein Hovda, investeringssjef i Statoil Innovation.

– Teknologien gjør oss i stand til å verifisere og sertifisere både egne og innleide fartøy. Den vil gi oss operasjonell effektivisering, og vi ser for oss at dette kan være en betydelig muliggjørende teknologi for fremtidig e-drift-løsninger, sier Hovda.

Avanserte kontrollsystemer brukes til dynamisk posisjonering, navigasjon, autopiloter og kranoperasjoner og blir stadig viktigere for moderne skip og offshoreinstallasjoner. Feil i kontrollsystemene kan føre til sammenstøt mellom fartøy og installasjoner, og farlige situasjoner i forbindelse med manøvrering, dykking, rørlegging, installasjon og boring.

Statoil har vært en pådriver i utviklingen av teknologien. Marine Cybernetics fikk først støtte gjennom Statoils Leverandørutviklingsprogram. I 2005 inngikk Statoil en rammeavtale med selskapet for å sikre systemene for dynamisk posisjonering av skip og flytende offshoreinstallasjoner.

Andre samarbeidspartnere er Det Norske Veritas, Hydro, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Innovasjon Norge.

Statoil Innovation er et heleid investeringsselskap av Statoil ASA. Det har som formål å kommersialisere teknologi gjennom å opprette og utvikle nye selskaper, samt å investere i eksterne oppstartsselskaper som støtter Statoils teknologistrategi.