Nok et oljefunn i Libya

november 7, 2005, 13:30 CET
NC186 i Murzuq-bassenget, omkring 800 kilometer sør for Tripoli. Repsol YPF er operatør for blokken der Hydro har en eierandel på åtte prosent.

Oljefunnet ble gjort i brønnen J1 på leteblokken 186, som dekker et området på 4.300 kvadratkilometer i Sahara-ørkenen.

Dette er det sjette kommersielle oljefunnet i denne blokken, og produksjonstesten ga i overkant av 4.500 fat olje per dag.

For å fastslå størrelsen og utstrekning av funnet, planlegges det boring av flere avgrensingsbrønner.

Funnet ligger rundt 15 kilometer fra installasjonene på det produserende A/D-feltet i blokk 186 og vil enkelt kunne knyttes opp til dette.

A og D-feltene produserer nå 48.000 fat/dag. Feltutviklingsplanen for B-feltet, som ligger mellom A- og D-feltet, er til godkjenning hos myndighetene, og feltutviklingsplan for H-feltet vil bli sendt inn i høst.

Tidligere i høst er I-funnet påvist. Dette funnet er allerede avgrenset med en brønn med positivt resultat.

Operatøren planlegger å avgrense I og J i 2005/2006 og sende inn feltutviklingsplaner for begge funnene i løpet av 2006.

Partnere i NC 186: 
National Oil Corporation (NOC)

60,0 %

Norsk Hydro

8,0 %

Repsol YPF (operatør)

12,8 %

Total 

9,6 %

OMV

9,6 %

 

Fakta om lisens NC-186

A-feltet: Ble funnet i november 2000, produksjonstart oktober 2003 og produserer nå ca 25.000 fat per døgn

D-feltet: Ble funnet i november 2001, produksjonsstart august 2004 og produserer nå ca 23.000 fat per døgn

Eksportløsning: Etter prosessering transporteres oljen gjennom en rørledning til El Sharara-feltet like ved, og derfra gjennom en felles rørledning til raffineriet og utskipingsterminalen Az Zawiyah ved middelhavskysten