Styrker taubåt-beredskapen ved Sture

november 21, 2005, 08:00 CET
og samarbeidspartneren Østensjø Rederi foretatt en oppgradering av slepeutrustningen på taubåtene ved terminalen i Øygarden i Hordaland.

Oppgraderingen av slepeutstyret på Sture-taubåtene vil gjøre disse bedre rustet til å bidra ved nødsituasjoner på kysten. Siste store prøvelse for taubåtene var da eskortefartøyet ”Ajax” fra Stureterminalen reddet den fullastede gasstankeren ”Marte” fra fjæresteinene, da tankskipet kom i drift utenfor øya Fedje i Hordaland i september 2004.

- Nivået på slepeutrustningen plasserer Sture-båtene i toppklasse for havne- og terminaltaubåter. I tillegg er det permanent oljevernutstyr med lenser og oppsamlingsredskap om bord på de tre fartøyene som er stasjonert ved Stureterminalen, forteller terminalsjef Gunnar Gundersen.

- Tidsaspektet er som regel kritisk, og båtene kan settes inn direkte uten å måtte hente utstyr som er lagret på land. Stureterminalen har også betydelige mengder moderne utstyr i eget lager på land. Det er svært få terminaler i andre land som kan skilte med noe liknende, og både slepeutstyr og oljevernutstyr er fra år 2000 eller senere, påpeker han.

Et vesentlig trekk ved fartøyene på Sture er at de inngår i den totale oljevernberedskapen for området. Sammen utgjør terminalene på Mongstad og Sture den største oljeutskipningshavnen i Nord-Europa, etter Rotterdam, og beredskapen er tilsvarende viktig.

Simulatortrening

Det er også inngått en avtale med Ship Manoeuvring Simulator Centre (SMSC) i Trondheim om simulatortrening for mannskaper på båtene. Denne institusjonen vil modellere innseilingen til Sture med kaianlegg og eskortetaubåten ”Velox”.

– Planen er å starte samtrening med Kystverket fra nyttår. Losene vil kunne trene på en tankbåt-brosimulator, mens taubåtkapteinene kjører eskortebåt, opplyser terminalsjef Gunnar Gundersen.

Bakgrunnen for å benytte simulator er å kunne trene på vanskelige situasjoner uten risiko for mannskaper og fartøyer, og på den måten innøve et realistisk reaksjonsmønster.

I korte trekk

Oppgraderingen av beredskapen består i

  • bedre taubåtekskorte
  • oljelenser om bord i taubåtene
  • krav om doble tankskipsskrog
  • trening i eskorte-simulator