Norferm avvikles

november 22, 2005, 14:40 CET

Generalforsamlingen i bioteknologiselskapet Norferm besluttet i går, 21. november, å avvikle driften i selskapet med virkning fra 1. mars 2006. Statoil har en andel på 50 prosent i Norferm.

Som en av eierne har Statoil siden september vurdert muligheter for videre drift. Prosessen har vist at det ikke er grunnlag for fortsatt drift av selskapet.

Ansatte i Norferm har fått anledning til å søke jobber i Statoils interne stillingsmarked.