Leverer mer gass til Storbritannia

november 28, 2005, 09:00 CET

Statoil har inngått en avtale med det britiske gass- og elektrisitetsselskapet Scottish Power om å levere 500 millioner kubikkmeter gass årlig i ti år. Leveransene starter 1. oktober 2007.

– Avtalen er med på å styrke vår posisjon i det britiske markedet. Den bidrar også til økt utnyttelse av Statoils økte transportkapasitet til Storbritannia, sier Rune Bjørnson, konserndirektør for forretningsområdet Naturgass.

Leveransepunkt for gassen er National Balancing Point, som er et knutepunkt for omsetning av gass i det britiske markedet.

Fra før har Statoil langsiktige avtaler med BP og British Gas Trading, et datterselskap av Centrica, samt avtaler med større industrikunder om leveranser til Storbritannia.

Storbritannia er et nøkkelmarked for Statoil på grunn av det økende behovet for import av gass og nærheten til norsk sokkel.

Selskapet har ambisjoner om å øke leveransene betydelig når Langeled-rørledningen ferdigstilles i 2006. Langeled skal frakte gass fra Ormen-Lange-feltet i Norskehavet fra 2007.

Statoil har en andel på om lag ti prosent i det britiske gassmarkedet.