Vedtar forelegg etter Snorre-hendelsen

desember 7, 2005, 17:30 CET

Statoil har etter en helhetsvurdering besluttet å vedta forelegget på 80 millioner kroner, som selskapet fikk etter gassutblåsningen på Snorre A-plattformen i Nordsjøen 28. november i fjor.

Forelegget gjaldt brudd på bestemmelser i petroleumsloven og tilhørende forskrifter.

 – Gassutblåsningen på Snorre A var en alvorlig hendelse og har vært krevende for Statoil. Vårt fokus er nå rettet mot å lære av de feil som ble begått, og unngå at noe lignende skjer igjen, sier konsernsjef i Statoil, Helge Lund.