Får operatørskap i Libya

desember 8, 2005, 12:00 CET

Hydro overtok torsdag formelt operatørskap for blokk 146-1 i Murzuq-bassenget i Libya. Hydro tilegnet seg lisensen i konkurranse med andre selskaper i en budrunde 2. oktober.

Utforskingslisensen befinner seg i den sørøstre delen av Hydros utforskings- og produksjonsportefølje i Murzuq-bassenget. Den nye lisensen vil gjøre det mulig for Hydro å videreutvikle den utstrakte erfaringen selskapet har tilegnet seg i løpet av ti års virke i dette bassenget. Minimum arbeidsforpliktelse for det 2.492 kvadratkilometer store lisensområdet er 750 kilometer 2-D-seismikk og boring av to brønner.

I budrunden 2. oktober leverte 48 internasjonale oljeselskaper inn totalt 99 bud på 26 utlagte blokker. Det var størst konkurranse om 146-1-området i Murzuq-bassenget, der åtte selskaper la inn bud.

Hydro har hatt aktiviteter i Libya siden tidlig i 1990-årene gjennom det tidligere selskapet Saga Petroleum, som ble fusjonert med Hydro i 1999. Selskapet har i dag oljeproduksjon fra tre felt og betydelig leteaktivitet i samarbeid med Repson, Total og det østeriske oljeselskapet OMV. To nye felt vil bli satt i produksjon i 2006.

Navnet på det nye operatørselskapet er Hydro Libya Murzuq AS. Dette er det første "Hydro"-registrerte selskapet i Libya. Eksisterende lisenser vil fortsatt være registrert under navnet Saga Petroleum Mabruk AS.