Kjøpet av Spinnaker gjennomført

desember 13, 2005, 17:00 CET

Generalforsamlingen i Houston-baserte Spinnaker Exploration Company vedtok tirsdag tilbudet om sammenslutning med Norsk Hydro ASA, som styrene i begge selskaper godkjente i september.

Flertallet av stemmene støttet avtalen om Hydros overtakelse. Hydro ville i løpet av dagen gjennomføre oppkjøpet ved å innløse aksjene i Spinnaker mot kontant betaling for i alt 2,45 milliarder dollar.

Hydro betaler 65,50 dollar per aksje og overtar i tillegg Spinnakers netto rentebærende gjeld på om lag 137 millioner dollar.

Flere interessante utviklingsprosjekter

Spinnaker Exploration Company har virksomhet innen leting, utvikling og produksjon av olje og gass, hovedsakelig i Mexicogolfen. Selskapet har om lag 80 ansatte i Houston, som vil inngå i Hydros forretningsenhet for Mexicogolfen.

Spinnakers portefølje inkluderer flere interessante utviklingsprosjekter. Samlet produksjon forventes å nå om lag 50.000 fat oljeekvivalenter (foe) per dag innen 2008. Selskapets produksjon i første halvår 2005 var 22.845 foe per dag. Selskapets samlede reserver er anslått til 129 millioner foe.

Spinnakers viktigste eierinteresser på dypt vann i Mexicogolfen er:

 • Front Runner – 25,00 prosent (oljefelt i produksjon)
 • Spiderman – 18,33 prosent (gassfelt under utbygging)
 • San Jacinto – 26,67 prosent (gassfelt under utbygging)
 • Q – 50,00 prosent (gassfelt under utbygging)
 • Thunder Hawk – 25,00 prosent (oljefunn)

Spinnaker har også produksjon fra 38 blokker på sokkelen i Mexicogolfen. Spinnaker Explorations SEC-reserver per 30. juni 2005 var 62 millioner foe.

Spinnaker har også betydelige utforskingsarealer på sokkelen og i dypvannsområder i Mexicogolfen og en omfattende seismisk database som omfatter størstedelen av Mexicogolfen. Selskapet har også utforskingsinteresser i Nigeria.

Hydro er fra tidligere engasjert i funnene Telemark og Lorien i Mexicogolfen. Sammenslåingen med Spinnakers eierposisjoner gjør at Hydro blir en betydelig aktør i utviklingen av Mexicogolfen framover.

Prissikring

Som meldt 21. november har Hydro gjennomført et prissikringsprogram for det vesentligste av olje- og gassproduksjonen fra Spinnakers engasjementer for perioden 2006 til 2008. Hydro har sikret prisen på råolje (West Texas Intermediate-kvalitet) til å være mellom 45 dollar/foe og 71,45 dollar/foe for et samlet volum på 15,4 millioner foe for treårsperioden, uten kostnader for Hydro. I tillegg har Hydro kjøpt salgsopsjoner for naturgass (Henry Hub-kvalitet) med salgspris på 7,5 dollar per mmbtu (millioner britiske varmeenheter) for et samlet volum på 121.050.491 mmbtu, tilsvarende 20,5 millioner foe i treårsperioden. For gassopsjonene betaler Hydro en pris på 0,78 dollar per mmbtu, som betales månedsvis gjennom sikringsperioden. Hydro har ved dette sikret en minimumspris for de aktuelle volumene på 6,72 dollar per mmbtu.

Kontaktpersoner

 • Tor Steinum, mobil +47 95083933
 • Kristin Brobakke, mobil +47 91840681
 • Kama Holte Strand, mobil +47 91728838
 • Hydro/Spinnaker Exploration Company
  1200 Smith St., Ste. 800 Houston, TX 77002, USA
  Telefon +1 713-759-1770, faks +1 713-759-1773