Godkjennelse for salg av Hydros aksjer i BioMar

desember 13, 2005, 12:30 CET

Kjøperen av Hydros aksjer i BioMar Holding A/S mottok tirsdag myndighetenes godkjennelse av transaksjonen. Dermed er alle betingelser for salget oppfylt.

Kjøpesummen, i alt tilsvarende 893 millioner danske kroner, skal betales kontant innen fem dager etter tirsdagens myndighetsgodkjennelse. Transaksjonen vil derfor ha regnskapsmessig effekt i fjerde kvartal 2005, går det fram av en pressemelding fra Hydro.

Den 10. november avtalte Hydro å selge 7.569.990 aksjer i BioMar Holding A/S, som tilsvarer 68,82 prosent av totalt utestående aksjer, til det danske selskapet Schouw & Co., som er notert på Børsen i København. Salgsprisen var 118 danske kroner per aksje. Hydro har ingen gjenværende aksjer i BioMar Holding A/S etter at salget er gjennomført. Salget er et ledd i Hydros strategi for å redusere aktiviteten utenfor kjerneområdene.

BioMar er en stor produsent av fôr til fiskeoppdrett og har produksjonsanlegg i fem europeiske land, samt i Chile. Selskapet har om lag 500 ansatte og en forventet omsetning i 2005 på om lag 2,6 milliarder danske kroner.