HMS-pris til Lufeng-prosjektet

desember 14, 2005, 16:30 CET

Lufeng life extension project er i dag, 14. desember, tildelt Konsernsjefens pris for Helse, miljø og sikkerhet (HMS) for 2005. Prisen tildeles for målrettet, systematisk og langsiktig HMS-arbeid i forbindelse med forlengelsen av produksjonen på det Statoil-opererte Lufeng-feltet i Sør-Kinahavet.

Lufeng-prosjektet var en av seks finalister for HMS-prisen. Prosjektet er gjennomført i et multikulturelt miljø uten personskader eller alvorlige hendelser.

Nye brønner og ny teknologi bidrar til å forlenge produksjonen til 2008. Feltet skulle opprinnelig stenges i februar 2004 

Til tross for utfordringer knyttet til arbeid i et flerkulturelt miljø er det skapt resultater som er i fremste rekke. Erfaringene er svært nyttige for Statoils videre satsing internasjonalt.

Konsernsjef Helge Lund har ledet arbeidet i juryen og delte ut prisen på konsernsjefens toppledersamling i Stavanger.

– For meg handler HMS om fornuftige handlinger, sunne holdninger og et lederskap som er profesjonelt og tett på. Fornuftige handlinger har å gjøre med grundig vedlikehold, vel gjennomtenkt teknisk planlegging og design samt at grunnleggende regler og prosedyrer etterleves, sa Lund under prisutdelingen.

Han understreket at sunne holdninger handler om grunnleggende oppførsel, forståelse og respekt for arbeidsprosesser og prosedyrer. Prosedyrer er utarbeidet for å beskytte mennesker og utstyr fra skade, og de skal følges.

Å ha regler og prosedyrer er ikke et mål i seg selv. De bør være så enkle og likefremme som mulig, og de bør ikke være til hinder for det som også kanskje er viktigst innen HMS: profesjonelt, praktisk lederskap, framholdt konsernsjefen.

Han poengterte også HMS som et konkurransefortrinn for Statoil.

– Måten vi driver virksomheten på i forhold til HMS og samfunnet rundt oss er like viktig som de økonomiske resultatene vi skaper, sa Lund.

Lufeng var det første Statoil-opererte feltet utenfor norsk sokkel da produksjonen startet i 1997. Statoil eier 75 prosent gjennom det heleide datterselskapet Statoil Orient Inc., mens den resterende andelen eies av selskapet China National Offshore Oil Company.