Tildeler kontrakt for boring i Algerie

januar 10, 2006, 14:00 CET

Statoil har sikret to rigger for leteboring på land i Algerie. Etter planen skal første letebrønn på den Statoil-opererte blokken Hassi Mouina i Sahara påbegynnes til sommeren.

Kontraktene med selskapene Nabors Drilling og Enafors har en samlet verdi på om lag 210 millioner kroner (32 millioner dollar). Kontraktsperioden varer fram til mars 2008, med muligheter for forlengelse. Tildelingen av kontraktene er avhengig av partnergodkjennelse.

Nabors Drillings rigg Rig 284 har en planlagt oppstart i andre eller tredje kvartal, mens Enafors rigg ENF 39 etter planen skal starte boringen i fjerde kvartal.

Hassi Mouina er Statoils første operatøroppgave på land.

– Det er veldig positivt at vi får riggene på plass slik at letingen på Hassi Mouina sikres en fortsatt god framdrift. Det er første gang Statoil er inne i markedet for landrigger. Riggmarkedet er stramt, derfor er vi veldig fornøyd med at kontraktene er på plass, sier Terje Martin Halmø, landsjef i Algerie.

– Statoil har ikke inngått kontrakter med disse riggkontraktørene tidligere. Helse, miljø og sikkerhet har vært svært viktige kriterier for tildelingen, sier Halmø.

Statoil har en andel på 75 prosent i blokken og Sonatrach, Algeries statlige olje- og gasselskap, har en andel på 25 prosent. Sonatrach har tidligere boret én brønn som påviste hydrokarboner i Hassi Mouina.


Hassi Mouina ligger nordvest for In Salah-feltet hvor Statoil har en andel på 31,85 prosent. Statoil har også en eierandel på 50 prosent i gass- og kondensatfeltet In Amenas.

Statoil har forpliktet seg til å samle inn 400 kilometer todimensjonal seismikk og bore to brønner i blokken, men har planer om å bore mer. Lisensområdet er om lag 23.000 kvadratkilometer stort.