Energi- og miljøkomiteen på Kårstø

januar 27, 2006, 12:40 CET

Stortingets Energi- og miljøkomité besøkte gassbehandlingsanlegget på Kårstø i Rogaland i dag, 27. januar.

Statoils konserndirektør for forretningsområdet Naturgass, Rune Bjørnson, orienterte komiteens medlemmer om selskapets virksomhet og viktigheten av Kårstø, som står sentralt i den norske "gassmaskinen".

– Komiteens arbeid har stor betydning for Statoil, sa Bjørnson. Han viste til at komiteen skal behandle vesentlige saker fremover knyttet til Norges miljø- og klimautfordringer, videreutvikling av norsk sokkel og Norges stilling som gassnasjon samt den forventede forvaltningsplanen for nordområdene. 

Komiteen fikk også omvisning på anlegget som åpnet for 20 år siden, og som er Norges viktigste knutepunkt for behandling av gass og kondensat. I dag leverer 34 felt fra norsk sokkel rikgass til Kårstø, og anlegget har fortsatt plass til mer. 

Bjørnson trakk også fram Statoils gassambisjon. Selskapet planlegger å doble produksjonen fram mot 2015 med ny gass både fra norsk sokkel og internasjonal virksomhet.

Komiteen fikk også vite at energieffektivisering på Kårstø har redusert utslippene av karbondioksid og nitrogenoksider (NOx) med henholdsvis 40 og 60 prosent per produsert enhet. Modifikasjoner og ny teknologi kommer til å redusere NOx-utslippene med ytterligere 40 prosent innen 2007.

Gassco  er operatør for Kårstø landanlegg, mens Statoil er teknisk driftsansvarlig.