Metallplate forårsaket Visund-lekkasje

februar 2, 2006, 12:00 CET

En metallplate som løsnet fra fakkeldunken i rørsystemet til fakkeltårnet er årsaken til gasslekkasjen på Visund-plattformen i Nordsjøen 19. januar. Fakkeldunken er en tank hvor væske og gass skilles.

Selv om Statoils interne gransking ikke er avsluttet, kan det konkluderes med at dette er den direkte årsaken til hendelsen. Den interne rapporten skal etter planen foreligge i slutten av februar.

Gasslekkasjen på Visund oppstod like etter midnatt 19. januar. Plattformledelsen valgte da å mønstre mannskapet til livbåtene. Ingen ble skadet som følge av hendelsen.

Sju andre operatørselskaper på norsk sokkel er i gang med å kartlegge om deres anlegg har samme tekniske løsning som Visund-plattformen. Operatørene skal informere Petroleumstilsynet om resultatet av gjennomgangen innen 3. februar.

Til nå er en tredjedel av Statoils installasjoner kartlagt, uten at det er funnet samme tekniske løsning som på Visund.

– Først når den interne granskingen er avsluttet, vet vi hvilke utbedringer som må gjøres på plattformen. Statoil kontrollerer nå om fakkeldunken og andre systemer på Visund har fått skader, sier Lars Christian Bacher, områdedirektør for Tampen.

Metallplaten som forårsaket skadene var plassert i utløpet av fakkeldunken. Platen har hatt som funksjon å endre strømningen av gassen i tanken for å samle opp væske før gassen er blitt transportert videre i rør til fakkeltårnet.

Den foreløpige konklusjonen er at metallplaten ble deformert etter at den ble utsatt for aerodynamiske krefter når gassen strømmet gjennom. Metallplaten løsnet og gikk videre med gasstrømmen inn i fakkelrøret. Dette rørsystemet ble ødelagt da metallplaten møtte en 90 graders vinkel, og det oppstod et hull med en diameter på rundt 50 centimeter.

Produksjonen på Visund vil trolig ikke starte opp i første kvartal 2006. Totalt bortfall av produksjonen fra Visund er om lag 35.000 fat olje og rundt 5 millioner kubikkmeter eksportgass per dag. Statoils andel av dette er 32,9 prosent.

Statoil overtok operatørskapet for Visund-feltet fra Hydro 1. januar 2003. Feltet har produsert olje og gass siden 1999.