Utenriksministeren åpner Hydro-kontorer i Murmansk

februar 15, 2006, 06:30 CET

Onsdag åpner Norges utenriksminister og representanter for Murmansk Oblast Hydros nye leverandørsenter i Murmansk, sammen med selskapets nye representasjonskontor.

– Representasjonskontoret være til stor praktisk nytte logistikkmessig i forbindelse med boringen på brønn nummer sju på Shtokman-feltet. Murmansk vil være sentral i utviklingen vi ser kommer innenfor petroleumsvirksomhet i den russiske delen av Barentshavet. Vi ønsker å bidra positivt inn i forhold til denne utviklingen. Derfor er det naturlig for Hydro å slå rot i Murmansk, sier lederen for Hydros Shtokman-prosjekt Bengt Lie Hansen.

Etablerer ”Intershelf”
Etableringen av Hydros leverandørutviklingssenter ”Intershelf” i Murmansk er en oppfølging av en intensjonsavtalen Hydro inngikk med guvernøren i Murmansk Oblast 16. november 2005.

Senteret er også resultatet av Hydros leverandørutviklingsprosjekt som selskapet har gjennomført i regionen siden 2003.

– Markeringen onsdag er en viktig milepæl i Hydros arbeid for å skape synergier mellom norsk og russisk energisektor. Gjennom vårt leverandørutviklingsprogram ønsker vi å bistå russisk leverandørindustri til å bli mer konkurransedyktig og forberede leverandørene på kommende prosjekter offshore, sier Lie Hansen.

Torsdag 16. februar arrangeres et seminar med en rekke aktuelle temaer knyttet til olje- og gassvirksomheten i denne delen av Russland: Foruten å presentere kompetansesenterets aktiviter, samt status for Hydros arbeid for å komme med på Shtokman-prosjektet, er det særlig spørsmål om hvordan lokal russisk industri best kan forberede seg på leveranser til kommende prosjekter i regionen som står på dagsordenen.

Hydros leverandørutviklingsprosjekt i Russland ble etablert for over tre år siden som et resultat av en protokoll mellom president Putin og statsminister Bondevik under et møte i Oslo høsten 2002.

Det var et ønske at det ble etablert et prosjekt innenfor olje- og energisektoren som kunne ha synergieffekter mellom Russland og Norge.

Tre universiteter i Russland er nå også med i en samarbeidsavtale med Hydro. Stipendprogrammet i dette samarbeidet tar sikte på å koble norsk offshore-erfaring med russisk akademisk ekspertise innenfor olje og gass for å forberede Nordvest-Russland på framtidig petroleumsutbygging i den russiske delen av Barentshavet.

Åpningen av Hydros representasjonskontor i Murmansk er et naturlig steg i forbindelse med selskapets økte tilstedeværelse i Nordvest-Russland.

– Hydro har et langsiktig perspektiv på vår forretningsaktivitet i Russland, og Nordvest-Russland kan bli et fremtidig kjerneområde for selskapet. Vi utvider nå vår tilstedeværelse i Nordvest-Russland ved å etablere et representasjonskontor i Murmansk, sier Petter Nore, som leder Hydros olje- og gassaktiviteter i Russland.