Visund-lekkasjen skyldes feil design

mars 6, 2006, 13:30 CET

Statoil har avsluttet den interne granskingen etter gasslekkasjen på Visund-plattformen i Nordsjøen 19. januar. Den bakenforliggende årsaken er feil design av en væskeutskiller.

Statoil har hatt løpende dialog med Petroleumstilsynet, som i dag, 6. mars, får oversendt en kopi av Statoils granskingsrapport.

Granskingen bekrefter hendelsesforløpet og den direkte årsaken slik det tidligere er beskrevet av Statoil. En metallplate i utløpet til væskeutskilleren kollapset og forårsaket skaden og gasslekkasjen. Metallplaten i væskeutskilleren har som funksjon å endre strømningen av gassen i tanken for å hindre at væske i gassen blir transportert videre til fakkeltårnet.

Metallplaten ble deformert da den ble utsatt for aerodynamiske krefter fra gasstrømmen. Dette skapte trykkoppbygging i væskeutskilleren. En bit av platen løsnet og gikk videre med gasstrømmen inn i fakkelrøret. Den laget et hull i røret med en diameter på rundt 50 centimeter der gassen strømmet ut.

Gasslekkasjen har vært meget stor med høye lekkasjerater og store mengder gass til fri luft. Alle tekniske sikkerhetssystemer og tekniske barrierer fungerte i henhold til teknisk design. Konklusjonen etter simuleringer er at på det meste strømmet om lag 900 kilo gass i sekundet ut fra hullet.

– Dette var en meget alvorlig gasslekkasje med stort potensial. Det viktigste er at ingen ble skadet, sier Lars Christian Bacher, områdedirektør for Tampen i Statoil.

Visund-organisasjonen gjennomfører nå nødvendige reparasjoner før produksjonen kan starte, med en grundig gjennomgang av hele prosessanlegget. Produksjonen vil starte igjen når ledelsen på Visund finner det forsvarlig.

Etter gasslekkasjen på Visund har Statoil kontrollert tilsvarende tekniske løsninger på andre installasjoner. Selskapet endret tilsvarende arrangement i væskeutskillere på Kvitebjørn- og Heidrun-plattformene.

Totalt bortfall av produksjonen fra Visund er om lag 35.000 fat olje og rundt fem millioner kubikkmeter eksportgass per dag. Statoils andel av dette er 32,9 prosent.

Statoil overtok operatørskapet for Visund-feltet fra Hydro 1. januar 2003. Feltet har produsert olje og gass siden 1999.