Russlands statsminister besøkte Ormen Lange-anlegget

mars 28, 2006, 15:00 CEST

Russlands statsminister Mikhail Fradkov og Norges statsminister Jens Stoltenberg besøkte Hydros landanlegg for gassen fra Ormen Lange-feltet tirsdag. Den russiske statsministeren bekreftet at det vil komme en nærmere vurdering i april om tilbudene for selskapene som ønsker å delta på det russiske Shtokman-feltet.

Både Hydro og Statoil ønsker å delta i utbyggingen av det store gass- og kondensatfeltet Shtokman i den russiske delen av Barentshavet.

– Jeg synes det er veldig hyggelig å få den russiske statsministeren på besøk på Aukra, sa Eivind Reiten, generaldirektør i Hydro. Følget ble møtt av strålende solskinn og flott vårvær på Nyhamna i Aukra kommune i Møre og Romsdal, der Hydro bygger ilandføringsanlegget og prosesseringsanlegget for gassen fra det store Ormen Lange-feltet.

– Det er et stort og moderne prosjekt vi har sett, og jeg opplever besøket som interessant, sa den russiske statsministeren Mikhail Fradkov. Han påpekte at det er Gazprom som skal velge ut samarbeidspartnerne til Shtokman, og at det er flere sterke konkurrenter på banen. – Det er mange spørsmål, ikke minst i forholdet vi har til Norge. Det er ikke tilfeldig at vi er her, sa han.

Fradkov fikk spørsmål fra pressen om det var noen planer for aluminiumvirksomhet i Murmansk.

– Vi har ikke satt opp aluminium på dagsorden, men at spørsmålet har dukket opp, viser potensialet i vårt samarbeid, sa Fradkov.

Referanseprosjektet Ormen Lange

For Hydro er gassfeltet Ormen Lange et referanseprosjekt i nordområdene. Feltet, som ble påvist i 1997, er det største gassfeltet i Norge.

– Vi vil vise at de erfaringene vi har fra Ormen Lange kan overføres til russiske forhold, sa Reiten. Med temperaturer på havbunnen under frysepuktet har Ormen Lange-utbyggingen mange likheter med Shtokman, og Reiten påpekte at den samme type teknologi kan brukes for å bygge ut det russiske offshorefeltet.

– Og gjerne med oss som partner, la han til med et smil.

Ormen Lange-feltet ligger 120 kilometer nordvest for Mørekysten og blir bygd ut med undervannsinstallasjoner. Når anlegget står ferdig i 2007, vil gassen bli fraktet i rør til Nyhamna der den vil bli behandlet, for så å bli sendt videre i en 1.200 kilometer lang rørledning til Easington i England.

– Vi er ferdig med over 60 prosent av utbyggingen og ligger er i rute for å levere på tid og kost, sa Reiten.

Godt samarbeid med Russland

Han la også vekt på det lange samarbeidet som Hydro har hatt med Russland. – Vi har samarbeidet med Russland i 50 år, påpekte Reiten.

Det er 17 år siden Hydro begynte å jobbe med Shtokman. Selskapet var med på å bore brønn nummer fire på feltet, og til sommeren skal selskapet assistere ved boringen av brønn nummer sju.

– Brønnen blir planlagt ut fra vårt nyopprettede kontor i Murmansk, sa Reiten.

Statoil-direktør Helge Lund representerte Statoil under besøket. Selskapet er partnere på Ormen Lange og har operativt ansvar for utbygging av eksportrørledningen Langeled, som skal frakte gassen fra Nyhamna til England. Lund la i sin presentasjon vekt på betydingen av pålitelig olje- og gassforsyninger til europeiske og amerikanske markeder.

– Vi kan sikre utvikling av det norske gassnettverket lenger nordover til norsk og russisk side av Barentshavet, sa Lund.

Hydro og Statoil er to av fem selskaper som er med på "shortlisten" over selskaper som er aktuelle som partnere på Sthokman-feltet. Gazprom har signalisert at det vil komme nærmere avklaringer om Sthokman i løpet av april.