Leggingen av Langeled gjenopptatt nær Nyhamna

mars 30, 2006, 12:30 CEST
Fra 2007 vil Ormen Lange-gass nok til å dekke en femtedel av Storbritannias behov strømme gjennom det komplette, 1200 kilometer lange røret.

Leggefartøyet LB200 fra Acergy plukket i natt opp rørenden som i fjor ble lagt ned av Solitaire 33 km fra Nyhamna. Leggearbeidene fortsetter nå i sørvestlig retning mot Sleipner.

I august vil rørlegging starte nordover fra Sleipner, og her vil det dynamisk posisjonerte fartøyet Solitaire fra Allseas bli brukt. Rørlegging vil fortsette i nordøstlig retning og det forventes at Solitaire skal legge ned sin ende av røret i november. De to rørendene vil bli sammensveist i 2007.

Rør til installasjonsarbeidene vil for nordlig del komme fra Måløy, midtre del fra CCB på Sotra, mens det sydlige arbeidet vil forsynes fra Bredero Shaw i Farsund der alle rørene er rustbehandlet og vektbelagt. Det er lagret 20000 Langeled-rør på Måløy, 9000 på CCB Ågotnes og 20000 i Farsund.

Opptil fire km legging daglig

LB200 er en stor rørfabrikk. Den har fire sveisestasjoner langs lengden av skipet. Rørene sveises sammen, før et beskyttelsesbelegg legges over. Deretter foretas det ultralydkontroll av sveisen før røret legges ut med en hastighet på rundt 4 kilometer daglig.

Fra Sleipner til Easington har røret en diameter på 44 tommer - ca en meter, mens røret mellom Nyhamna og Sleipner har en diameter på 42 tommer. Totalt går det med rundt 100.000 rør som inkludert vektbeleggingen veier nærmere 2 millioner tonn.

Fiskere bes holde god avstand og ta spesielt hensyn til at leggefartøyene kan forandre posisjon betydelig fra dag til dag. Det vil i områder med fiskeriaktivitet være fiskerikyndig personell om bord som kan kontaktes ved behov.

Ormen Lange rørlegging starter til sommeren
Til sommeren ankommer Solitaire fra Allseas for å fortsette leggingen av produksjonsrørene ut mot Ormen Lange-feltet, til halveis ned Storegga-raskanten 100 kilometer fra Nyhamna.

Der vil leggefartøyet "S7000" ta over for å legge de siste krevende 20 kilometrene videre ned raskanten og helt frem til brønnrammene på 850 meters dyp. Siden dette siste strekket er så bratt, vil "S7000" legge rørene i J-formasjon, dvs fire og fire rør sammensveiset, som legges fra et høyt tårn fastmontert på fartøyet.

2600 fartøydøgn
Til våren starter også leggingen av frostvæskerørene og den første av de to kontrollkablene ut til feltet. Faktisk legges hele den 120 kilometer lange kontrollkabelen i én lengde fra en rull om bord på "Skandi Neptune" fra Subsea 7.

Etterpå vil man bruke fjernstyrte roboter til å grøfte kablene ned i havbunnen. Frostvæskerørene legges av Acergy-fartøyet "Seaway Falcon". Hele 2.600 fartøydøgn går med i 2006 for å legge alle bitene på plass i det gigantiske Ormen Lange-prosjektet. Dette inkluderer alt fra de massive leggefartøyene til mindre survey-båter og rørfraktbåter.

Steindumping

Steindumping vil dels foretaes forut for rørlegging for å jevne ut sjøbunnen og etter rørlegging for å stabilisere røret. Arbeidene vil dels foregå på alle rør og kabelkryssinger, områder med ujevn bunn og områder hvor røret må stabiliseres for å sikre det mot sideveis forflytning.

Hoveddelen av arbeidene vil være på den nordlige halvdel av traséen og arbeidene vil i hovedsak foretaes etter rørlegging og strekke seg over til 2007.