Bølgekraft-enheter til Portugal

mars 31, 2006, 10:00 CEST

Tre bølgekraftomformere er underveis fra Skottland til Portugal. Der vil de utgjøre første fase av verdens første kommersielle anlegg for bølgekraft. Hydro Technology Ventures har investert i bølgekraftteknologien, som er utviklet av Ocean Power Delivery.

Ocean Power Delivery (OPD), som holder til i Edinburgh, fikk i fjor kontrakt med en portugisisk selskapsgruppe under ledelse av Enersis, et ledende selskap innen fornybar energi i Portugal. Kontrakten går ut på å bygge første trinn av det første anlegget som genererer elektrisk kraft fra havbølger.

Bølger og vind

– OPDs prosjekt er særlig spennende fordi det dreier seg om det eneste systemet i kommersiell skala som kan omforme bølgeenergi til elektrisk kraft, sier Richard George Erskine, direktør for Hydro Technology Ventures.

Fase en i prosjektet består av tre 750 kW enheter, kalt Pelamis, med en kombinert ytelse på 2,25 MW. En intensjonsavtale er også inngått om å levere ytterligere 28 Pelamis-maskiner før utgangen av 2006, forutsatt tilfredsstillende drift i første fase. Når det eventuelle komplette prosjektet er fullført, vil det kunne gi strøm til mer enn 15.000 portugisiske husholdninger. I forhold til et konvensjonelt kraftverk basert på fossilt brennstoff vil bølgekraftverket gi et redusert CO2-utslipp på 60.000 tonn i året.

Omformerne skipes til Peniche i Portugal, der de blir satt sammen før installasjon fem kilometer utenfor kysten, nær Póvoa de Varzim nord i Portugal.

– Vi er glade for å ha nådd denne milepælen og ser fram mot installasjon og overtakelse av prosjektet i Portugal i sommer, sier OPD-direktør Richard Yemm.

Han påpeker at Portugal har vært tidlig ute med å prioritere å utnytte sine bølgekraftressurser og å se de kommersielle mulighetene. Myndighetene i Portugal har fått etablert et marked som betaler en spesiell pris for strøm som er generert fra bølger, sammenliknet med mer moden teknologi.

Virkemidlene som Portugals regjering har til rådighet, oppmuntrer til kommersielle investeringer på et tidlig stadium i slike energiprosjekter, noe som er avgjørende for å drive teknologien framover.

Samme tilnærming blir brukt for å stimulere investeringer i vindindustrien i Danmark og Tyskland. Vindindustrien står nå for en samlet omsetning på mer enn 12 milliarder euro per år og sysselsetter 60.000 mennesker verden rundt.