Leter i Mexicogolfen

april 5, 2006, 07:00 CEST

Statoil har inngått avtaler om samarbeid om leting i tre prospekter i Mexicogolfen.

Statoil har inngått en avtale med BP om deltakelse i en letebrønn i Walker Ridge blokk 544 på Tucker-prospektet. Boringen av brønnen, som er operert av BP, er påbegynt. Statoils andel i prospektet er 20 prosent.

Med olje- og gasselskapene Kerr-McGee og Newfield har Statoil signert kontrakt om boring av en brønn i Garden Banks blokk 561 på Grand Cayman-prospektet. Statoil har 25 prosent andel i brønnen, som er operert av Kerr-McGee. Etter planen begynner boringen i juli.

Statoil har også inngått avtale med Kerr-McGee og energiselskapet Dominion om å bore en dypvannsbrønn i Atwater Valley blokk 140 på Claymore-prospektet. Her har Statoil en andel på 25 prosent. Kerr-McGee er operatør. Boringen er i gang.

Statoil kjøpte i fjor Encanas dypvannsportefølje i Mexicogolfen. Porteføljen består av 239 blokker med en gjennomsnittlig andel på 40 prosent. Blokkene dekker et område på 5665 kvadratkilometer.