Aksjesalg til ansatte

april 7, 2006, 08:00 CEST

Avkastningen på Hydro-aksjen, inkludert utbytte, var 49 prosent i 2005 og følgelig har ansatte i Norsk Hydro ASA nok en gang fått tilbud om å kjøpe aksjer til en verdi på 12.000 kroner med 50 prosent rabatt.

Dette er en generell tilbudsordning som gjelder for selskapets ansatte i Norge. Til sammen 87 prosent av dem som er omfattet av ordningen, har tegnet seg for og fått tildelt 15 aksjer hver til en kurs på 388,85 kroner.

Totalt antall tildelte aksjer er 151.005.

Vilkårene for tildelingen er fastsatt i tråd med forutsetningene i Hydros aksjekjøpsordning for ansatte i Norge. Kravet for å oppnå 50 prosent rabatt er at avkastningen på Hydro-aksjen, inkludert utbytte må være minst 12 prosent.

Norsk Hydro ASA eier etter denne transaksjonen 8.664.959 aksjer i eget selskap.