Meldepliktig handel 

april 19, 2006, 07:40 CEST

På vegne av Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) har DnBNOR 18. april 2006 kjøpt 100 700 aksjer til bruk i Statoils aksjespareprogram. Aksjene er kjøpt til kurs 202,50 kroner.

Før viderefordeling til ansatte, har Aksjespareprogrammet 985 949 aksjer.

Ved børsnoteringen i 2001 ble det opprettet 25 millioner aksjer for bruk i bonusprogram rettet mot mindre aksjonærer. Den ubenyttede resterende aksjeposten er per 19. april 2006 på 23 441 885, og står oppført i aksjeregisteret som Statoils egne aksjer, men kan ikke disponeres av selskapet uten at det er gitt en godkjenning av generalforsamlingen.