Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

april 20, 2006, 15:15 CEST

Aksjene som DnB NOR kjøpte på vegne av Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) 18. april 2006 til bruk i Statoils aksjespareprogram, er 20. april 2006 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp. Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 916 678 aksjer.

Som deltakere i aksjespareprogrammet har nedenstående primærinnsidere fått tildelt aksjer i forhold til sitt sparebeløp til gjennomsnittlig pris kr. 178,75 pr aksje:

Navn Nye aksjer Ny beholdning
Helge Lund
428
3684
Eldar Sætre
115
1593
Jon Arnt Jacobsen
205
1912
Terje Overvik
228
1445
Peter Mellbye
92
2935
Margareth Øvrum
115
2143
Inge Eivind Sørvik
25
872
Rune Bjørnson
137
434
Nina Udnes Tronstad
138
138
Reidar Gjærum
118
1108
Jacob S Middelthon
48
1721
Anne Margrethe Middelthon
25
615
Ola Morten Aanestad
69
351
Lars Troen Sørensen
44
739
Kjell-Erik Østdahl
61
61
Torgrim Reitan
84
366
Marit Bø Reitan
25
212
Kåre Thomsen
90
2183
May-Marie Thomsen
39
573
Ann-Elisabeth Serck-Hanssen
48
442
Sverre Serck-Hanssen
70
909
Stig H. Christiansen
70
159
Stein Egil Næss
115
752
Stein Bredal
33
385
Morten Svaan
14
483

Ved børsnoteringen i 2001 ble det opprettet 25 millioner aksjer for bruk i bonusprogram rettet mot mindre aksjonærer. Den ubenyttede resterende aksjeposten er per 20. april 2006 på 23 441 885, og står oppført i aksjeregisteret som Statoils egne aksjer, men kan ikke disponeres av selskapet uten at det er gitt en godkjenning av generalforsamlingen.