Elektrisk røroppvarming på Tyrihans

april 21, 2006, 10:00 CEST

Statoil har inngått avtale med Nexans Norge om leveranse av kabler og tilhørende utstyr for direkte elektrisk røroppvarming (DEO) til undervannsanlegget på Tyrihans-feltet i Norskehavet.

Kontrakten har en verdi på 185 millioner kroner. Den omfatter leveranse av 46 kilometer kabel for 52 kilovolt spenning.

– Nexans er verdensledende på leveranser av kabel til DEO. Selskapet ble valgt på bakgrunn av de løsningene det kan tilby for Tyrihans, sier Atle Børnes, DEO-spesialist i Statoil.

DEO brukes for å unngå dannelse av hydrat- og voksplugger i undervannsrørledninger. Strøm kjøres gjennom rørledningen for å motvirke gjenplugging i forbindelse med produksjonsnedstengninger og i perioder med lave produksjonsrater.

Det er utført omfattende teknologikvalifisering for DEO i Tyrihans-prosjektet. Arbeidet er enestående i verdenssammenheng og representerer viktige steg framover i forhold til bruk av kabel under vann. Kvalifiseringsarbeidet i Tyrihans har skjedd i nært samarbeid med Sintef Energiforskning og Nexans Norge.

– Arbeidet som er utført gjør det mulig å varme opp rør av betydelig større lengde enn tidligere, sier Børnes.

Statoil er verdens første og foreløpig eneste bruker av DEO. Selskapet opererer i dag 14 rørledninger på norsk kontinentalsokkel hvor DEO er installert. Introduksjonen av DEO har medført betydelige besparelser for selskapet i forbindelse med utbygging av undervannsrørledninger.