Universitetssamarbeid skal øke utvinningen

mai 3, 2006, 09:45 CEST

Statoil har inngått en avtale med Universitetet i Stavanger, det internasjonale forskningssenteret (IRIS) i Stavanger og tre universiteter i Houston, Texas, som innebærer større innsats for økt utvinning av olje og gass.

Avtalen ble signert under Offshore Technology Conference (OTC) i Houston 2. mai.

Universitetet i Stavanger og IRIS har søkt norske myndigheter om midler til innovativ forskning og de tre universitetene i Houston har søkt om tilsvarende i USA. I Norge dreier det seg om 10 millioner kroner årlig over en periode på 10 år. Søknadene innebærer at industrien går inn med tilsvarende beløp.

Direktør Øivind Reinertsen, sjef for Statoils virksomhet i Mexicogolfen, undertegnet avtalen på vegne av selskapet.

Han uttalte at mesteparten av de lett tilgjengelige oljeressursene er produsert, og at fremtidig oljeproduksjon vil kreve mer kunnskap bak hvert fat.

– For Statoil betyr samarbeidet med universitetsmiljøene i Stavanger og Houston tilgang til forskningsresultater som kan bidra til økt utvinning. Forskningen vil bli konsentrert om hvorledes morgendagens brønner skal bores og kompletteres. Innenfor samarbeidet vil vi særlig støtte utveksling av doktorgradsstudenter mellom universitetsmiljøene i Stavanger og Houston, sier Reinertsen.