Starter seismikk-sesongen

mai 19, 2006, 14:30 CEST

Statoil står foran en svært aktiv sesong for innsamling av seismikk, både på norsk sokkel og internasjonalt.

I løpet av de siste to årene er seismikkinnsamlingen på norsk sokkel nær doblet. Også internasjonalt skytes det mer seismikk i Statoil-opererte blokker enn før.

– Den høye aktiviteten gjenspeiler Statoils satsing på reservoarstyring og økt oljeutvinning, sier Erik Håvarstein, leder for geofysiske operasjoner og posisjonering i forretningsområdet Teknologi og prosjekter. Enheten besørger seismikkinnsamling for alle relevante enheter i selskapet.

Mens fjoråret endte med 4500 kvadratkilometer innsamlet seismikk, er det i år planlagt å samle inn om lag 8500 kvadratkilometer.

På norsk sokkel er Statoil i ferd med å starte opp årets innsamling av leteseismikk. I forbindelse med Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO 2005) skal Statoil samle inn rundt 3000 kvadratkilometer seismikk i Nordsjøen og i Halten/Nordland-området i Norskehavet. Oppstart forventes i slutten av juni.

Gjennom 19. konsesjonsrunde ble Statoil tildelt to utvinningstillatelser i Barentshavet. Seismikkinnsamling skal etter planen starte på seinsommeren.

Seismikkinnsamling i forbindelse med mulighetsstudier og feltutvikling kommer til å foregå på Valemon-prospektet i Nordsjøen, Tyrihans-feltet og Trestakk-strukturen i Norskehavet, og strukturer i Snøhvit-området i Barentshavet.

I fjor ble det skutt rundt 1800 kvadratkilometer 4D-seismikk, i år er planen å samle inn 1900 kvadratkilometer. 4D-seismikk brukes for å kartlegge hvordan reservoaret tømmes over tid. Metoden har bidratt til økt olje- og gassutvinning fra eksisterende felt.

Innsamling av 4D-seismikk vil foregå på feltene Troll, Sleipner Vest, Sleipner Øst, Snorre, Tordis og Vigdis i Nordsjøen, i Norskehavet på feltene Norne, Heidrun, Kristin og Midgard-strukturen samt strukturer rundt Snøhvit-feltet.

I Camamu-bassenget utenfor kysten av Brasil, hvor Statoil er operatør for fire blokker, startet innsamlingen av leteseismikk i november. Her er det forventet at rundt 3200 kvadratkilometer seismikk samles inn i løpet av juni.

I Algerie pågår seismikkskyting på land i den Statoil-opererte blokken Hassi Mouina. Hittil er om lag 1050 kilometer to-dimensjonal seismikk samlet inn. Seismikkprogrammet i Algerie skal etter planen være ferdig i løpet av året.