Langeled sammensveiset for gasseksport til Storbritannia

mai 23, 2006, 13:00 CEST

Gasseksporten mellom Norge og Storbritannia har fått en ny hovedfartsåre etter at den siste skjøten på rørledningen Langeled mandag ble sveiset sammen mellom Sleipner-feltet i Nordsjøen og Easington. Neste år blir hele den 1.200 kilometer lange rørledningen ferdigstilt.

Mandag kveld ble den siste sveiseskjøten verifisert på den sørlige delen av Langeled, som forbinder Sleipner-feltet med Easington.

Leggefartøyet "Acergy Piper" (tidligere "LB200") la i fjor en rørledning fra Sleipner og en fra Easington, og mandag kunne altså de to endestykkene sveises sammen av dykkere fra dykkerskipet "Toisa Polaris".

Rørledningen er lagt med en presisjon som muliggjorde sammensveising uten innskjøting av noe rørstykke mellom de to delene av røret.

– Når Langeled nå er sammensveiset til én lengde fra Sleipner til Easington, er det klart for norske gassleveranser til Storbritannia når mottaksanlegget i Easington er klart til høsten, sier Anne Strømmen Lycke. Hun er Hydros oppdragsleder for Langeled-prosjektet.

– Fra oktober starter gasseksporten via Sleipner til Easington gjennom den nye eksportledningen. Dette åpner for store markedsmuligheter i Europas største gassmarked, ikke minst når den nordlige delen av Langeled ferdigstilles og eksporten av gass fra Ormen Lange-feltet begynner i oktober 2007, sier Lycke.

Vellykket sveiseoperasjon
Sveiseoperasjonen på den sørlige delen av Langeled ble påbegynt i april. 12 dykkere har jobbet seks timer av gangen, fordelt på fire skift. Sveiseoperasjonen har foregått på havdyp fra 72 til 84 meter.

Før den siste skjøten ble sveiset midtveis på rørledningen, har dykkerne fra "Toisa Polaris" sveiset fem skjøter på rørledningen ved Sleipner-feltet i denne kampanjen.

Under sveisingen ble det brukt et spesielt beredskapssystem, et såkalt "habitat" med betegnelsen "Pipeline Repair System". Habitatet settes på havbunnen, og etter at det er tømt for sjøvann, kan dykkerne arbeide i et innendørsmiljø med vanlige arbeidsklær. Beredskapssystemet eies av Hydro, Statoil og ExxonMobil i fellesskap.

– Sveise-operasjonen har gått veldig bra. Før den siste skjøten ble sveiset, brukte vi 48 timer til nøyaktig måling for å forsikre oss at sveisingen kunne gjennomføres uten innskjøting mellom rørendene. Dette er den største operasjonen vi har gjennomført med dette "reparasjonssystemet", sier Jan Henrik Hatlestad. Han er Statoils prosjektleder for sammenkoblingen av Langeled.

– Til tross for utfordrende operasjoner med mye løfting har vi kunnet gjennomføre sammenkoblingen uten personskader eller skader på miljø og utstyr. Vi er positivt overrasket over hvor robust dette systemet har vist seg å være selv under så langvarige operasjoner som dette, sier Hatlestad.

Rørlegging i nord
Samtidig som den sørlige delen av Langeled er blitt sammensveiset, er rørleggingsfartøyet "Acergy Piper" i gang med rørlegging i den nordlige enden av Langeled, fra Nyhamna i retning Sleipner.

– "Acergy Piper" følger tidsplanen og har hittil lagt 140 kilometer med rør. På sensommeren vil leggefartøyet "Solitaire" legge rør på den siste delen inn mot Sleipner-feltet. I januar neste år kan vi dermed starte en ny sveiseoperasjon, når den nordlige delen av røret skal kobles sammen til ett, sier Hydros Per Harald Hansen, som er konstruksjonsleder i Langeled-prosjektet.

Hydro er operatør for Ormen Lange/Langeled i utbyggingsfasen, mens Statoil har prosjektledelsen for rørleggingsprosjektet. Prosjektorganisasjonen er bemannet med personell fra begge selskaper.