Først i Norge med bioetanol

mai 30, 2006, 14:50 CEST

Norges første bensinpumpe for bioetanol, E85, ble åpnet i dag på Statoil Storo i Oslo.

Drivstoffet består av 85 prosent bioetanol og 15 prosent bensin. Blandingen kan bare brukes av drivstoff-fleksible etanolbiler, såkalte fleksifuelbiler, som kan gå både på E85 og bensin. Foreløpig er det få slike biler i det norske markedet.

Regjeringen ga tidligere i år avgiftsfritak for bioetanol når etanol utgjør hovedbestanddelen i drivstoffet, såkalt E85. Det er ventet at bilforhandlere vil importere nye biler nå som drivstoffet er tilgjengelig i det norske markedet.

– Selv om det er positivt at myndighetene legger forholdene bedre til rette for biodrivstoff i Norge, tror vi at den beste løsningen er lav innblanding i bensin og diesel. Biodrivstoffet kan da brukes i eksisterende bilpark, sier Dag Roger Rinde, administrerende direktør i Statoil Detaljhandel.

Han sier at Statoil vil vurdere erfaringene fra Storo før selskapet avgjør sin videre satsing på biobensinen.

I dag gjør også Statoil det kjent at selskapet vil innføre Bio95 i Danmark. Det er en bensin med fem prosent innblandet bioetanol. Drivstoffkvaliteten blir tilgjengelig på 170 av selskapets 306 stasjoner i Danmark.

Statoil har i lengre tid solgt biodrivstoffer i Sverige, Litauen og Latvia.

Statoil er toneangivende når det gjelder nye drivstofftyper. Selskapet var først ute på det norske markedet med metanolinnblanding i bildrivstoff i 1980. I 1985 var selskapet først i Norge med å lansere blyfri bensin. I 2001 var Statoil først med lavsvoveldiesel fra egne pumper.