Styrevalg i Statoil 

juni 14, 2006, 09:40 CEST

Bedriftsforsamlingen i Statoil ASA har i dag, 14. juni, valgt representanter til styret for aksjonærene og de ansatte.

Jannik Lindbæk ble gjenvalgt som leder og Kaci Kullmann Five som nestleder i styret.

Grace Reksten Skaugen, Ingrid Wiik, Knut Åm og Finn Hvistendahl ble gjenvalgt som styremedlemmer, mens Marit Arnstad ble valgt som nytt styremedlem. Som ansattes representanter til styret ble Lill Heidi Bakkerud og Morten Svaan gjenvalgt, mens Claus Clausen ble valgt som nytt styremedlem. Alle valg er for en periode på to år.

Marit Arnstad (44) har siden årsskiftet 2005/2006 jobbet i Advokatfirmaet Schjødt i Trondheim, og kombinerer arbeidet som jurist med styrearbeid. Hun sitter som styreleder ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og er medlem av styret i NTE Nett samt i Aker Seafoods. Arnstad var stortingsrepresentant i periodene 1993-1997 og 2001-2005 og olje- og energiminister fra 1997-2000.

Claus Clausen (51) er teknisk system- og fagansvarlig innen prosess på Statfjord-feltet i Nordsjøen. Han er utdannet ingeniør fra Bergen Ingeniørhøgskole og har vært ansatt i Statoil siden 1991. Clausen representerer fagforeningen Norges ingeniørorganisasjon (NITO) der han har vært nestleder siden 2003.