"Gå til hovedinnhold"

Funn på Valemon og Morvin

juni 15, 2006, 06:50 CEST

Statoil har påvist gass/kondensat i Valemon nær Kvitebjørn-feltet i Nordsjøen og olje i Morvin på Haltenbanken nord for Kristin-feltet.

Funnene ble gjort med avgrensningsbrønnene 34/11-5S (Valemon) og 6506/11-8 (Morvin).

– Utvikling av felt i nærheten av områder der vi allerede har en ledende rolle er av stor betydning for oss, sier Tim Dodson, direktør for letevirksomhet i forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge.

– Selv om det er for tidlig å konkludere hvor store reserver vi har i Valemon og Morvin, underbygger funnene de høye ambisjonene selskapet har for norsk sokkel, sier Dodson.

Avgrensingsbrønnen i Valemon ble boret fra den Statoil-opererte Kvitebjørn-plattformen. Med sine 7380 meter er dette den lengste HPHT-brønnen (høyt trykk/høy temperatur) som selskapet har boret.

– Dette har vært en svært kostnadseffektiv boreoperasjon siden brønnen senere skal gjøres om til en produksjonsbrønn for Kvitebjørn, sier Astrid Sørensen, Statoils områdedirektør for Troll-Sleipner.

– Det pågår feltutviklingsstudier for Valemon, men det er for tidlig å si noe om hvordan dette gass/kondensatfunnet eventuelt kan bygges ut. Vi vil se på muligheter både for en selvstendig utbygging og en oppkopling mot annen infrastruktur, sier Sørensen.

Avgrensningsbrønnen på Morvin ble boret fra riggen West Alpha.

– Oljefunnet er interessant og bekrefter at potensialet i Halten-området fortsatt er stort. Mest sannsynlig vil Morvin bli bygget ut som en satellitt til Kristin eller Åsgard, sier Dodson.

Rettighetshavere i Kvitebjørn (utvinningstillatelse 193) er Statoil (43,55 prosent), Petoro (30), Hydro (15), Enterprise Oil (6,45) og Total (5).

Rettighetshavere i Morvin (utvinningstillatelse 134B) er Statoil (50 prosent), ENI (30), Hydro (14) og Total (6).