Tester første del av Melkøya-anlegget

juni 20, 2006, 14:00 CEST

Statoil har overtatt det første ferdigstilte systemet til prosessanlegget Hammerfest LNG på Melkøya. Nå testes systemet før det settes i permanent drift i løpet av sommeren.


Driftsoperatør Nils-Petter Arnesen (t.v.) og systemansvarlig Ronny Langøy sjekker kompressorene i luftgassfabrikken.

Luftgassystemet som nå er under testing skal levere trykkluft og produsere nitrogen til de andre fabrikkanleggene som etter hvert ferdigstilles, testes og settes i produksjon på Melkøya.

– Vi har hatt god framdrift i utbyggingen nå i vår, noe vi er svært fornøyd med. Samtidig som vi nå får gjort ferdig og startet testing av tidskritiske deler av anlegget, pågår mye installasjonsarbeid. Anleggene ferdigstilles ut over høsten i den rekkefølge som kreves for uttesting, sier prosjektdirektør for Snøhvit, Odd Mosbergvik.

Gjennom testfasen kontrolleres det at systemene fungerer i henhold til sertifikater og spesifikasjoner. Testene gjennomføres i et samarbeid mellom personell fra Statoils oppstartsorganisasjon, utstyrsleverandøren, ingeniørselskapet Linde og Aker Kværner, som har hovedkontrakten på ferdigstillingen av Hammerfest LNG.

– Luftgassfabrikken er viktig for prosessanlegget på Melkøya. Når dette systemet er satt i drift, produserer vi det vi har behov for av luft og nitrogen for å starte opp resten av anlegget, sier systemansvarlig Ronny Langøy i Statoil.

Operatører fra Snøhvits driftsorganisasjon overvåker kontrollsystemene gjennom testfasen. Dermed markerer oppstarten av denne fasen også starten på døgnkontinuerlig bemanning av kontrollromsfunksjonene på Melkøya.

Statoil er operatør for utbygging og drift av Hammerfest LNG. Anlegget skal levere gass fra Snøhvit-feltet som flytende naturgass (LNG) fra desember 2007.