Reiser CO2-nøytralt

juni 22, 2006, 06:00 CEST

Statoil lanserer i dag et nytt tiltak for å øke bevisstheten og kunnskapen omkring selskapets klimaforpliktelser. Som første selskap i Norge kjøper Statoil kvoter for utslipp av karbondioksid (CO2) som oppveier utslipp fra reisevirksomhet og drift av klimaanlegg i selskapets lokaler.

Prosjektet er fremmet av Energy - en gruppe unge Statoil-ansatte som har som rolle å utfordre selskapet på miljø.


Unge, miljøbevisste ansatte deler ut grønne CO2-nøytralitetspass for å øke bevisstheten om Statoils CO2-forpliktelser. Fra høyre: Torunn Bogenes, Mikael Solymar, Børge Sivertsen, konserndirektør for HMS, Nina Udnes Tronstad, miljødirektør Tor Fjæran og Kari Lindøe Hunsbedt. (Foto: Harald Pettersen)

– Vi synes det er spennende at Statoil velger å gjøre dette. Selv om tiltaket alene har liten betydning i det store bildet, vil det kunne være med å danne vaner som kan få betydning for selskapets totale utslipp av karbondioksid, sier Camilla Vatne Aamodt i Energy.

Utslippene fra Statoils reisevirksomhet og oppvarming/nedkjøling av lokaler utgjør rundt to tonn karbondioksid per person per år. Det vil si at selskapet trenger to CO2-kvoter per person. Totalt vil dette koste Statoil i underkant av 10 millioner kroner per år med dagens priser.

Kvotene til prosjektet får selskapet blant annet gjennom investeringer i Verdensbankens Community Development Carbon Fund (CDCF). Fondet støtter CO2-reduserende prosjekter i utviklingsland.

Statoil tar ansvar for å redusere selskapets utslipp av karbondioksid. Det skjer blant annet gjennom å drive anleggene så energieffektivt som mulig, ved fangst og permanent lagring av karbondioksid i geologiske formasjoner og gjennom forskning og utvikling av ny teknologi.

– Vi håper tiltaket vil bidra til å øke kunnskapen omkring Kyoto-avtalen, og føre til økt bevissthet omkring klimautfordringene, sier konserndirektør for helse, miljø og sikkerhet, Nina Udnes Tronstad.